I det fynske folks tjeneste

Klagenævn ser på nabostrid

Striden om en moderne strandvilla er nu havnet i Naturklagenævnet - landets øverste myndighed i den slags sager.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Kommunen gav for nylig ejeren af huset på Østerøvej 19, arkitekt Jens Hald, påbud om blandt andet at fjerne en del af en havemur, der efter kommunens mening er bygget delvis på den offentlige strand.

Det har fået husejeren til at bringe sagen til tops - og via sin advokat anklager han kommunen for fejl i sagsbehandlingen, for ikke at behandle borgerne ens og samtidig mener han, at to af politikerne i det daværende Teknik- og Miljøudvalg, Tage Juel (V) og Knud Theil (SF) var inhabile, da de deltog i den politiske behandling af sagen.

Jens Hald købte i 2003 to attraktive grunde ved Østerøvej. Han har bygget hus på begge grunde og har i flere år ligget i strid med naboerne, der har sendt en stribe klager over byggerierne, skriver Fyens Stiftstidende.

Klagerne resulterede i slutningen af 2009 i det kommunale påbud om at fjerne en del af havemuren og desuden komme med en række dokumentationer om byggeriet på Østerøvej 19. Blandt andet skal arkitekten dokumentere, at Østerøvej 19 er bygget i den kote (højde), som byggetilladelsen giver lov til.

Men Jens Hald har altså ikke tænkt sig at rette ind og har i stedet bedt Naturklagenævnet behandle sagen igen.