Kommunekemi: Det er meningsløst

Australien kan ikke selv destruere HCB-affald, hævder Kommunekemis miljøchef.

- Det er meningsløst at behandle HCB-affald i Australien.

Det siger miljøchef i Kommunekemi Ebbe Tubæk Naamansen. Han har besvaret spørgsmål fra læserne af Ingeniørens netavis ing.dk om sagen vedrørende HCB-affald fra Australien, som Kommunekemi har sagt ja til at modtage.

- Der foreligger meget grundig dokumentation for, at man i Australien ikke er i stand til at destruere affaldet. Vi har ikke overvejet at tilbyde rådgivning til opførelse af et tilsvarende anlæg, fordi det ikke giver mening, siger Ebbe Tubæk Naamansen.

Han oplyser i øvrigt, at gennemsnitsprisen for at behandle det aktuelle type affald er fem kroner per kg. Det vil sige godt 30 millioner kroner for de 6100 ton HCB-affald, som i første omgang skulle transporteres til Kommunekemi i Nyborg.

Eksporten af affaldet til Danmark er meget kontroversiel sag i både Danmark og Australien. Miljøorganisationer i Australien mener, at Australien overtræder Basel-konventionen ved ikke selv at behandle affaldet.

Lige nu er sagen sat på hold af miljøminister Karen Ellemann, der har bedt Australien om at vente med at sende de skibe, der skal transportere affaldet til Danmark, af sted.