I det fynske folks tjeneste

Kongelig ring skal give adgang til Nyborgs ny borg

Det kommer til at koste i nærheden af 100 kroner for at komme ind i Nyborgs imponerende slotsbyggeri i 2023.

02:11

Kongelig ring bliver adgangsbilletten til Nyborgs nybyggeri.

Det er ikke kun Nyborgs nye borg til 351 millioner kroner, der bliver noget ud over det sædvanlige, når den er færdig i 2023.

Det gør adgangen til borgen også.

Gæsterne forsynes nemlig med en signet-ring med kongens segl som billet.

Kongens segl var et magtsymbol.

- Og med ringen på får man adgang til de forskellige oplevelser, sprog og spil på slottet, oplyser slotsdirektøren.

00:27

Mette Ladegaard Thøgersen, leder af Nyborg Slot. 

Luk video

Børn under 18 år får gratis adgang til slottet og borgen.

- Vi er et statsanerkendt museum, der har pligt til at give børn gratis adgang. Vi forventer, at det kommer til at koste i nærheden af 100 kroner for voksne at komme ind, fortæller Mette Ladegaard Thøgersen.

Gratis adgang

Desuden er der gratis adgang for alle til den store slotsplads, hvor det forventes at blive masser af arrangementer, når byggeriet er færdigt.

De næste fire uger er der mulighed for at komme med indsigelser til det endelige projekt, der blandt andet indebærer en lidt lavere udstillingsbygning, der er forbundet med kongefløjen med lukkede overgangsbroer, et nyt og højere udsigtstårn og mulighed for at gå på ringmuren.

Det, der kan klages over, er den dispensation, som fortidsmindekontoret har givet.

Mette Ladegaard Thøgersen forventer dog ikke, at en eventuel klage vil forsinke byggeriet.

Læs også Nyborg får ny borg: Millionprojekt skal genskabe kongebolig

Det første spadestik tages nemlig først om et års tid, og hele den mellemliggende periode er der altså mulighed for at kigge på de indsigelser, der eventuelt måtte komme.

Det er Miljøankenævnet, der er klageinstans.

Se byggeplanen for den nye borg her

Kongefløjen etape 1:

Afsluttet i maj 2019.

 

Kongefløjen etape 2:

Prækvalifikation, udbud og kontraktindgåelse med entreprenører (maj - sep. 2019).

Klargøring af byggeplads og udførelse af arbejder (okt. 2019 - marts 2021).


Torvet:

Arkæologiske udgravninger (maj - sep. 2019).

Prækvalifikation, udbud og kontraktindgåelse med entreprenører (maj - sep. 2019).

Klargøring af byggeplads og udførelse af arbejder (okt. 2019 - okt. 2020).

Mangelafhjælpning og ibrugtagning (nov. 2020).

 

Udstillings- og formidlingsfløj:

Tilladelser fra fredningsmyndighederne i Slots- og Kulturstyrelsen (juni 2019).

Opretning af tilrettet projektforslag og hovedprojekt (august 2019 - marts 2020).

Udbud og kontraktindgåelse med entreprenører (april 2020 - juli 2020).

Klargøring af byggeplads og udførelse af arbejder (juli 2020 - okt. 2022).

Indregulering og test (nov. - dec. 2022).

Formidlingsprojekt (foråret 2023).

Nyborg Slot åbner i løbet af sommeren 2023.