I det fynske folks tjeneste

Kontrol-sag: Rektor i Nyborg får også skriftlig undskyldning

Juridisk notat fastslår dog, at kommunen ikke har overtrådt forvaltningsloven, men formentlig persondataloven.

Den somaliske familie, der var omdrejningspunktet om kontrolgruppens indberetning til Skat. Foto: Alexander Aagaard

Nyborgs politikere er godt i gang med at lande den meget omtalte sag, hvor kommunens kontrolgruppe kontaktede Skat med oplysninger om en indsamling til en somalisk familie med børn på Nyborg Gymnasium.

Sagen har tidligere resulteret i en mundtlig undskyldning til gymnasiets rektor, Henrik Vestergaard Stokholm, men nu får han og den somaliske familie også en skriftlig undskyldning.

Det blev resultatet, da Nyborg Kommunes økonomiudvalg havde sagen på dagsordenen mandag.

Det vurderes ifølge et juridisk notat i sagen, at kontrolgruppen med videregivelsen af oplysningerne til SKAT ikke har tilsidesat principperne om god forvaltningsskik.

Læs også Nyborg-rektor frikendt af myndighederne for anklager fra DF

"Begrundelsen herfor er, at henvendelsen til SKAT udelukkende var tænkt som en orientering, som SKAT selv kunne vurdere relevansen af, og oplysningerne er videregivet på baggrund af kontrolgruppens samarbejde med SKAT. Der var således ikke tale om en anmeldelse i forhold til, om der var handlet rigtig eller forkert. Herudover vedrører forespørgslen til SKAT alene familien, som er bosiddende i Nyborg Kommune. Forespørgslen omhandler ikke Henrik Vestergaard Stokholm, som ikke er bosiddende i Nyborg Kommune. Henrik Vestergaard Stokholm er kun nævnt i den sammenhæng, fordi pengegaven kom fra ham. Herudover stammer oplysningerne om Henrik Vestergaard Stokholm udelukkende fra en offentliggjort avisartikel", hedder det i notatet.

Overtrådte persondatalov

Til gengæld fastslår det interne juridiske notat, at kommunen formentlig har overtrådt persondataloven, selv om det ikke er sket i ond tro af den pågældende medarbejder i kontrolgruppen.

Læs også Rektor trodser kommune - inviterer udviste piger tilbage i skole

"For så vidt angår den konkrete situation, hvor kontrolgruppen har videregivet oplysninger til SKAT på baggrund af en avisartikel, må det således antages, at der ikke har været hjemmel hertil i persondatalovgivningen. Det fremgår dog også af redegørelsen fra Borgerservice, at der var tale om en fejlvurdering fra den pågældende medarbejders side, da der i den konkrete sag ikke forelå en begrundet mistanke om socialt bedrageri", står der i notatet.

Og lige nøjagtig mistanken om socialt bedrageri er en forudsætning for at holde sig på den rigtige side af persondataloven i det konkrete tilfælde, fastslår notatet.