Kort snor i hårdkogte kriminelle

Rockere og bandemedlemmer må kun være sammen med én anden indsat ad gangen i fængslerne i Østjylland og Nyborg

De hårdkogte kriminelle skal holdes i endnu kortere snor i statsfængslerne i Nyborg og Østjylland.

 Det har været en realitet siden 1. november, hvor der i de to fængsler er blevet oprettet to fokusafdelinger til såkaldte "særligt grænsesøgende indsatte".

 De nye fokusafdelinger betyder, at de mest aggressive indsatte nu kun må være sammen med én anden indsat ad gangen.

 - Fokusafdelingerne er blevet oprettet på grund af de erfaringer, vi har med dels bandegrupperinger og konkrete klienter, som er grænsesøgende ud over det normale, fortæller Lars Rau Brysting, der er chef for Koncern Sikkerhed i Kriminalforsorgen.

 I Statsfængslet i Nyborg er der blevet oprettet 27 pladser, mens fængslet i Østjylland har plads til 12 pladser i den nye afdeling.

 - Fokusafdelinger er et supplement til vores konflikthåndtering, og det vil sige, at det er en mulighed, vi kan bringe i anvendelse over for personer, der har en stærk tilknytning til en bande- eller rockergruppering, siger Lars Rau Brysting til Ritzau.

 Selvom de indsatte nu kun må være sammen med én anden indsat ad gangen få timer om dagen, frygter kriminalforsorgen ikke, at fokusafdelingerne kommer til at hæmme resocialiseringsprocessen.

 - Der er stadigvæk de samme muligheder for beskæftigelse, som de kender, og der er i princippet ikke nogle ændringer til udgang og prøveløsladelser.

 - Men jeg kan sige, at de personer, som typisk er rockere eller bandemedlemmer, i forvejen ikke har den samme parathed til at indgå i resocialiseringsprocesser.
 

Lars Rau Brysting oplyser, at personalet som udgangspunkt ikke behøver yderligere uddannelse for at passe arbejdet på fokusafdelingerne. Han siger dog, at det er for tidligt at drage endelige konklusioner.

 Hvad succeskriterierne er for afdelingerne, vil Lars Rau Brysting ikke ud med.

 - Vi kigger på antallet af episoder, men det er ikke noget, jeg vil kommentere, siger han.

HER OG NU

MEST LÆSTE OM VALGET: