For lidt ilt i klasselokaler kan blive en dyr affære

Næsten alle folkeskoler i Nyborg Kommune har problemer med et indeklima, der kan få betydning for elevernes indlæringsevne. Men det kan blive dyrt at rette op på.

Folkeskolerne i Nyborg Kommune har et problem med indeklimaet. En ny rapport viser, at CO2-niveauet på otte ud af 10 skoleafdelinger ligger over det anbefalede, og at det på syv skoler er meget over det anbefalede.

Det kan blive dyrt at rette op på. Det samlede økonomiske overslag for udbedring af problemet ligger på 25,55 millioner kroner. Det er blandt andet på Vibeskolen afdeling Aunslev og Danehofskolen afdeling Nyborg, at problemet er størst og kan blive dyrest.

- Når beløbet er så stort, er det, fordi det ikke kun er ventilationsanlæg. Det er også belysning og generelt indeklima, siger Suzette Frovin (SF), formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget i Nyborg Kommune. 

Ud over problemer med et højt CO2-niveau på skolerne, har man på Vibeskolen afdeling Ullerslev et problem med miljøgiften PCB, der blev forbudt i byggematerialer i 1977. 

Kulturændring skal forbedre indeklima

Indeklimaet på folkeskoler har stor betydning for elevers indlæringsevne, og med den nye rapport kan man i Nyborg Kommune finde ud af, hvor behovet for forbedringer er størst. Samtlige folkeskoler er blevet gennemgået, og hver skole eller afdeling har fået en vurdering fra 1 til 3, hvor 1 er bedst, og 3 er værst. 

- Det er helt uomtvisteligt, at et dårligt indeklima har betydning for elevernes indlæringsevne, og derfor skal vi også se nærmere på det her, siger Suzette Frovin.

Hun peger på, at ansvaret for at forbedre CO2-niveauet på kommunens skoler ligger hos både kommunen og de enkelte skoler. 

- Vi ser på det tekniske, men der er også andet, der skal gøres. Der skal en kulturændring til på skolerne, og det er også det, vi håber, kan være med til at løse en del af problemet, siger Suzette Frovin, der blandt andet nævner, at man allerede på nogle skoler bruger indesko og sørger for ikke at hænge jakker i klasselokaler. 

Budgetforhandlinger venter

Hvad det dårlige indeklima i kommunens folkeskoler kommer til at koste, ligger endnu ikke fast. Det skal der tages stilling til i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

 

Så meget kan indeklimaet koste

Danehofskolen lider under et dårligt indeklima
Fotograf: Flemming Ellegaard