Livredning: Nyborgs ansatte skal rykke ud ved hjertestop

Nyborgs politikere enige om at indlede samarbejde med Danmark redder Liv.

Ansatte i Nyborg Kommune får nu mulighed for at rykke ud, når personer i kommunen får hjertestop.

Partierne bag budgetforliget mandag har sat 100.000 kroner af til et fremtidigt samarbejde mellem kommunens ansatte og Dansk Folkehjælp, der har igangsat kampagnen Danmark Redder Liv.

Organisationen har allerede indgået samarbejde med Region Syddanmark.

Et lignende projekt på Langeland vandt forrige år "Et Sundere Fyns" første-pris, og siden har oplæringen af frivillige førstehjælpere over hele landet taget fart.

Førstehjælperne indgår i det samlede beredskab og kan kaldes ud via AMK vagtcentral telefonisk. 
 
Førstehjælperne bliver uddannet i at yde førstehjælp, og derefter kan de via telefonen blive kaldt ud til:
 
* Patienter med hjertestop, hvor genoplivning er relevant.  

* Bevidstløse patienter hvor den sundhedsfaglige visitator er i alvorlig tvivl om, der er vejrtrækning, om der   er fremmedlegemer i luftvejen eller i tilfælde af svært påvirket vejrtrækning. 

* Allergisk chok (anafylaksi).

* Hævelse i luftvejen med svært påvirket vejrtrækning (udløst af allergi, insektstik mm).
 
Danmark ligger helt i top, når det gælder om at få folk til at overleve efter hjertestop udenfor sygehus. Hvert år får ca. 3.500 personer hjertestop uden for sygehus. 

Flere overlever

Antallet af overlevende er steget fra knap 150 personer i 2002 til over 500 i 2014.

En af årsagerne til dette er, at antallet af tilfælde, hvor der ydes hjerte-lungeredning før ambulancens ankomst er steget fra 19 procent i 2002 til 66 procent i 2014.

I forbindelse med ønsket om at styrke den livreddende førstehjælp i Nyborg Kommune, skal der tillige ses på antallet og dækningen af hjertestartere. 
 
Herudover ønsker forligspartierne, at der i forbindelse med evalueringen efter 1 år undersøges muligheden for at indarbejde førstehjælp i kommunens skoler