I det fynske folks tjeneste

Mere luft under motorvejsbroer

Tre broer over motorvejen ved Nyborg skal have øget frihøjden. Arbejdet, der begynder i august ventes at give kødannelser.

Formålet med den øgede frihøjde er at undgå at høje lastbiler skal ind gennem Nyborg by.

Broerne ved Christianslundsvej og Nordmarksvej skal hæves, mens motorvejen skal sænkes under jernbanebroen ved Hjulby, oplyser Vejdirektoratet.

Arbejdet går igang d. 24. august og varer til 9. oktober.

I den periode vil bilisterne uden tvivl opleve forsinkelser og kødannelse.

Især kan der forventes kødannelse i vestgående retning torsdage og fredage om eftermiddagen.

I østgående retning er risikoen størst søndage fra kl. 15.00.

Desuden bliver der hastighedsbegrænsninger og andre restriktioner.

Vejomlægninger i Nyborg

Samtidig starter Vejdirektoratet sidst i juli måned etablering af lysregulering i Nyborg i krydset Adelgade - Strandvejen, og ved ramperne ved frakørsel <45> Nyborg / Storebæltsvej.

Derudover sammenkobles lysreguleringerne på Storebæltsvej og Strandvejen i Nyborg, på strækningen mellem motorvejen og Dyrehavevej, så signalerne kan sættes til "grøn bølge" gennem Nyborg.

Nordmarksvej spærres helt over motorvejen i uge 34 til og med uge 42. Christianslundsvej spærres helt over motorvejen i perioden uge 36 til og med uge 44. Al trafik, også fodgængere, vil blive omlagt til de øvrige veje i Nyborg.

Der vil i forbindelse med arbejdet blive afholdt et informationsmøde i slutningen af august.