Minister efter Nyborg-sag: - Offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed

I forlængelse af sagen fra Nyborg, hvor ansatte blev frarådet at tale med pressen i forbindelse med anonyme henvendelser, forsvarer justitsminister Mattias Tesfaye (S) offentligt ansattes ret til at ytre sig i den offentlige debat.

Sagen om ytringsfrihed og dårlig kultur i Nyborg Kommune vil ikke forsvinde.

Nu forholder også justitsminister Mattias Tesfaye (S) sig til offentligt ansattes ytringsfrihed.

Justitsministeren skriver i et svar på et paragraf 20-spørgsmål fra SF's retsordfører Karina Lorentzen om Nyborg-sagen, at offentligt ansatte efter dansk ret har en udstrakt ytringsfrihed.

- Det er vigtigt for vores demokrati og den offentlige debat, at offentligt ansatte bringer deres viden og synspunkter i spil. 

- Vi har alle en interesse i at kende til forholdene på de offentlige arbejdspladser, og jeg kan derfor naturligvis kun opfordre alle offentligt ansatte til at gøre brug af deres ytringsfrihed, svarer Mattias Tesfaye.

Sagen vokser

Justitsministeren svar kommer, efter TV 2 Fyn i sidste uge kunne fortælle, at hovedudvalget i Nyborg Kommune havde skrevet følgende til alle medarbejdere:

"Hovedudvalget opfordrer til, at ansatte benytter sig af de sædvanlige kanaler, som nærmeste leder, tillidsmandssystemet eller HR og personale i stedet for at gå anonymt til pressen, når der opleves et behov for at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende arbejdsmiljøforhold.

Hovedudvalget opfordrer medarbejdere, ledere samt politikere i Nyborg Kommune til fremover at undlade at kommentere på anonyme henvendelser, da det ikke bidrager konstruktivt."

Tirsdag røg sagen videre til justitsministerens bord med Karina Lorentzens paragraf 20-spørgsmål, og onsdag gik også Folketingets Ombudsmand ind i sagen

Folketingets Ombudsmand har bedt Nyborg Kommune om en nærmere forklaring på opfordringen til kommunens medarbejdere om ikke at gå til pressen med bekymringer om de kritiske arbejdsmiljøforhold i kommunen.

Mattias Tesfaye skriver i sit svar, at han på grund af Ombudsmandens involvering ikke vil kommentere på den konkrete sag. 

Alligevel understreger han, at offentligt ansatte har ytringsfrihed i Danmark. 

- Det betyder, at de som udgangspunkt ikke kan mødes med negative ledelsesreaktioner på deres arbejdsplads på grund af deres ytringer, skriver justitsministeren.

Nyborg-borgmester afviser problem

Mailen fra hovedudvalget og den efterfølgende kritik og paragraf 20-spørgsmålet fra Karina Lorentzen kom, efter det i sidste uge også kom frem, at Nyborg Kommune angiveligt har brudt den lovede anonymitet i den omdiskuterede Komponent-analyse, der skulle undersøge, om der var en problematisk kultur i kommunen.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger blev en medarbejder via sin direkte leder kontaktet af netop den chef, som medarbejderen havde kritiseret i den anonyme undersøgelse.

Det var for meget for SF's retsordfører, der til TV 2 Fyn sagde, at Nyborg Kommune svigter de offentligt ansattes ytringsfrihed.

- Vi lever altså i et demokrati – ikke et diktatur, og her må ledelsen i Nyborg Kommune altså kunne tåle kritik. Det er ikke nogen dårlig ting, hvis man lægger tingene åbent ud – tværtimod. Det er det, der kan danne basis for en åben diskussion og grundlæggende forandringer, sagde Karina Lorentzen.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) sagde efterfølgende til TV 2 Fyn, at han ikke ser noget problem i hovedudvalgets mail til de ansatte.

- Jeg tror ikke, at hensigten her er at sige, at man ikke må tale med hverken pressen eller sin tillidsvalgte eller bruge whistleblowerordning. Sådan opfatter jeg det ikke, og det tror jeg bestemt ikke er det, der er hensigten, sagde Kenneth Muhs.