I det fynske folks tjeneste

Morgenvækning er værdifuld

Liberal Alliances Merete Riisager mener ikke, at morgenvækning er et offentligt anliggende. Men i Nyborg Kommune er man lodret uenig.

02:03

Dorthe Gammelholm vækker børn i Nyborg Kommune. En ordning kommunen har stor gavn af, men som Liberal Alliance gerne ser afskaffet.

1 af 2

Dorthe Gammelholm er morgenvækker i Nyborg Kommune, og hver morgen ringer hun til op mod 24 børn og får dem op og i skole.

- Forældrene er hjemme, men man har opgivet. Så får de lige lidt hjælp i en periode. Det er sådan her man kan gøre det, og så klarer de det selv derefter, siger Dorthe Gammelholm.

Ordningen der kører både i Odense og Nyborg skal afskaffes, hvis det står til Merete Riisager.

- Det er forældrenes opgave at sikre, at børnene kommer i skole, siger hun.

Men på 4kløverskolen i Ørbæk mener de absolut ikke, at ordningen kan undværes.

- Den imødekommer de børn, som i en periode falder ned mellem to stole og som har problemer med at komme i skole om morgnen, og det betyder rent faktisk, at vi får samlet nogle børn op, som ellers ville få mere og mere fravær, siger skoleleder Palle Gråe Nielsen.

Bruger tre timer om dagen

Som Nyborg Kommunes vækker bruger Dorthe Gammelholm tre timer om dagen på at få børnene op.

- For en meget, meget lille penge har vi en meget, meget stor effekt. Vi har nogle børn, som har svært ved at komme op om morgenen og komme i skole med det resultat, at de vil komme ubehjælpsomt bagefter; de vil komme udenfor fælleskabet. Og for 130.000 kroner om året kan vi sikre, at de børn kommer i skole og kommer ind i fælleskabet og får det ud af deres skolegang, de skal have. Det synes vi faktisk er en rigtig god ordning, siger Nyborgs borgmester Erik Christensen (S).

Men Merete Riisager mener, man risikerer at gøre børnene en bjørnetjeneste ved at vække dem om morgenen.

- Hvis kommunen påtager sig alle opgaver, som angår familien, så får børnene ikke øvet sig i at træffe de beslutninger, der angår deres privatliv, siger Riisager.

Men Nyborgs borgmester mener ikke, at det er en unødvendig ordning. mellem 80 og 90 procent af eleverne i morgenvækkerordningen kommer nemlig i skole.

- Alternativet vil jo være, at de børn ikke kom i skole. Er det det, Merete Riisager gerne vil have, at de børn så ikke skal komme i skole og dermed få en dårlig skolegang, og det er nogle af dem, der ikke får
en ungdomsuddannelse og så videre. Så ved vi godt, hvor de ender henne. Så ender de i kontanthjælpsystemet på et tidspunkt. Jeg håber ikke, det er det, hun vil, for det er da fuldstændig tåbeligt, siger Erik Christensen.

Men Merete Riisager fastholder, at børnene selv skal lære at stå op.

- De skal lære at træffe beslutninger i livet, og det skal de gøre ved at øve sig. Det er ikke sikkert, de får gjort det, hvis kommunen hele tiden holder dem i hånden.