Museum skal lave skole

Alle elever fra Nyborg og Kerteminde skal fremover undervises i lokal historie og kultur gennem Østfyns Museer.

Folkeskolereformen træder i kraft 1. august 2014, og en del af reformen handler om "Den Åbne Skole", som bl.a. indebærer et samarbejde med lokalsamfundet og de omkringliggende kulturinstitutioner. Det tager de alvorligt på Østfyn i projektet "Mit Østfyn".

Det er et samarbejde mellem museer og skoler på Østfyn, der skal sikre, at alle børn og unge fra Østfyn gennem deres skoletid får et godt kendskab til Østfyns kulturarv.

"Mit Østfyn" består i en række korte undervisningsforløb for 3. til 6. klassetrin på alle skoler i Nyborg og Kerteminde Kommuner.

Forløbene er udviklet i et samarbejde mellem faglærere fra østfynske skoler og faginspektører på museerne.

Fakta

Kunsthistorie på Johannes Larsen Museet: 3. klassetrin

Fag: billedkunst

Med udgangspunkt i Johannes Larsen og hans kunst præsenteres eleverne for forskellige kunstneriske teknikker og udtryk samt farvernes og kompositionens betydning. Der er desuden samtaler med eleverne om naturen i kunsten og om Johannes Larsens skildringer af familien.

Vikingetid på Vikingemuseet Ladby: 4. klassetrin

Fag: historie og evt. kristendomskundskab

Et forløb, hvor eleverne så at sige "kommer på besøg i vikingetiden". Eleverne får i forløbet forståelse for, hvordan et liv tog sig ud i vikingetiden, og hvordan Østfyn tog sig ud dengang. Forløbet vil også indbefatte vikingetidens mytologi og vikingernes tanker om døden og begravelsesritualer. Forløbet kunne derfor med fordel kombineres også med faget kristendomskundskab.

Middelalder på Nyborg Slot: 5. klassetrin

Fag: historie

Et forløb, hvor eleverne skal lære om magtforhold i middelalderen og om Storebælts og Østfyns vigtige rolle i Danmarkshistorien på denne tid. Herunder danehofferne og Danmarks første grundlov.

Handel og håndværk i renæssancen/nyere tid: 6. klassetrin

Fag: historie

Et forløb med fokus på købstædernes rolle i Danmark og i handlen med omverdenen. Eleverne i Nyborg Kommune besøger Borgmestergården, og eleverne i Kerteminde Kommune besøger Farvergården. På Borgmestergården vil fokus være på handel, håndværk og bystyre i renæssancen. På Farvergården vil fokus være på handel, fiskeri og håndværk i det 19. og 20. århundrede.