I det fynske folks tjeneste

Ny havnebane i Nyborg

Nyborg Havn skal have en havnebane til gods. Det er blevet besluttet med Folketingets netop indgåede forlig om jernbaner.

Nyborg Havn.

Aftalen indebærer, at der afsættes penge til VVM-undersøgelser af området ved havnen, mens der er reserveret midler til statslige bidrag på 15 millioner kroner til banen til Nyborg Havn.

- Hvis gods på jernbane skal have en fremtid, er det derfor afgørende at binde havnene bedre sammen med banenettet. Sø- og banetransport er de mest klimavenlige transportformer. Derfor ser vi også frem til at få opgraderet vejene til nogle af de øvrige havne, så godset lettere kan gå ad søvejen, siger Uffe Steiner Jensen, som er formand for Danske Havne.

Læs her hele aftalen