I det fynske folks tjeneste

Ny kæp i hjulet for kæmpe lystbådeprojekt i Nyborg

Danmarks Naturfredningsforening har sendt Kystdirektoratets tilladelse til 2800 lystbådepladser på Knudshoved i Naturklagenævnet for anden gang.

00:37

1 af 2

I ni år har myndighederne arbejdet med tilladelsen til 2800 lystbådepladser i den tidligere Knudshoved Færgehavn ved Nyborg.

Måske kommer der også til at gå ti år.

Danmarks Naturfredningsforening har netop klaget til Miljøklagenævnet over den tilladelse, som Kystdirektoratet gav projektet i december 2017.

Læs også Kæmpe-marina får igen vind i sejlene efter ni års kamp

Kystdirektoratet har allerede én gang tidligere givet tilladelse til lystbådehavnen, men i juni 2017 hjemsendte et flertal i Miljøklagenævnet sagen til fornyet behandling i Kystdirektoratet.

Det skete efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, og fordi flertallet ikke mente, at konsekvenserne for områdets marsvinebestand var undersøgt godt nok.

Man bemærkede blandt andet, at der var omtalt en følgegruppe, der skulle holde øje med marsvinebestandens trivsel efter anlægget af kæmpemarinaen.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening har Kystdirektoratet slet ikke lyttet til Miljøklagenævnets indvendinger.

- Den ny tilladelse af 22. december 2017 er i substansen uændret, ud over at vilkåret om en følgegruppe nu blot er taget ud og angives som misforstået af Miljøklagenævnet, og et vilkår om langsom sejlads i havnebassinet er tilføjet, skriver Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening i foreningens klage til Miljøklagenævnet.

Læs også Marinaplaner udskudt igenigen

Danmarks Naturfredningsforening undrer sig over Kystdirektoratets ageren.

Manden bag det 300 millioner kroner dyre projekt, Peter Poulsen fra Randers, har nemlig selv været med til at påpege, at marsvinebestanden bør vises opmærksomhed.

Det er sket ved at få en udtalelse fra Institut for Bioscience på Århus Universitet.

Notatet påpeger, at der er tale om et af de vigtigste områder for marsvin i Danmark, at kystnær trafik og støj må forventes at kunne påvirke marsvinenes tilstedeværelse, og at der derfor bør nedsættes en følgegruppe til at undersøge konsekvenserne det første år efter anlægget af lystbådehavnen.

- Danmarks Naturfredningsforenings ærinde er ikke at forhindre et projekt, men at EU lovgivningen tages alvorligt. Det er ikke klagesagsbehandlingen, der har forsinket afklaringen af et projekt - det er den manglende vilje til tilvejebringelse af en fyldestgørende konsekvensvurdering, hedder det i klagen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Peter Poulsen, der til daglig driver bådudsalgsforretning i Randers, undrer sig over det nye benspænd for projektet.

- Jeg mener, Danmarks Naturfredningsforening har misforstået diskussionen omkring følgegruppen. Der er ikke lovmæssigt krav, at der skal være en følgegruppe, og det kan aldrig været et krav eller en betingelse for tilladelsen, fordi det jo er usikkert, om der er et grundlag for følgegruppens arbejde. Desuden var det et meget lille flertal i Miljøklagenævnet, der hjemsendte sagen til Kystdirektoratet, som jeg i øvrigt mener, har rettet den bagatel, der er tale om, siger Peter Poulsen til TV 2/Fyn.   

01:04

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs var en glad mand, da Kystdirektoratet før jul godkendte lystbåde-projektet på Knudshoved, men nu er der igen kommet grus i maskineriet. Video: Jonas Mattsson

Luk video