I det fynske folks tjeneste

Nyborg-borgmester håber stadig på bredt budget-forlig

Massivt fremmøde til aftenens byrådsmøde i Nyborg efter en skov af høringssvar mod planlagte besparelser.

Kenneth Muhs stiler stadig efter et bredt forlig i Nyborg.

Der var slet ikke budget på Nyborg Byråds møde her til aften.

Alligevel kom næsten halvdelen af byrådsmødet til at handle om de kommende års budgetbesparelser.

Et markant fremmøde af vesteklædte FOA-medlemmer og kritiske tillidsmænd fra pædagoger og ældreplejen var mødt op for at stille spørgsmål i byrådets spørgetid.

For FOA's vedkommende var det frygten for opsigelse af medlemmernes lokalaftale, der stod i centrum.

Fællestillidsmand Lone Smidt gjorde opmærksom på, at de særaftaler, som der er kik på i det tekniske budget, som administrationen har udarbejdet, netop er de tillæg, der skaffer mange af de lavt lønnede medlemmer smør på brødet. 

I sit spørgsmål undrede hun sig over, at der er lagt op til forringelser af medarbejdernes forhold samtidig med, at man forsøger at rekuttere unge til ældreforsorgen.

Andre af spørgestillerne anbefalede, at byrådet ikke kun finder de 51 millioner kroner, som er spare- og effektiviseringsrammen for næste års budget, på de lavtlønnede, men også tager administrationen med.

En forælder advarede generelt politikerne mod at ødelægge en velfungerende service inden for skoler og daginstitutioner, som borgerne er stolte af.

Administrationen går dog ikke fri i sparekataloget, oplyste borgmester Kenneth Muhs (V).

Faktisk er oplægget 10 millioner kroner i 2019 faldende til 7 millioner kroner i de efterfølgende år.

Han beroligede med, at byrådet ikke har planer om at bringe FOA-medlemmernes lokalaftale i spil i budgetforhandlingerne, men at lokalaftalen har haft administrationens bevågenhed.

Kan selv vedtage budget

Nyborgs borgmester håber fortsat på et bredt forlig, og der er da også i udspillet råd til at bløde op på besparelserne ved at bruge af overskuddet - eller det såkaldte råderum - på 21 millioner kroner i 2019.

- Fra min side vil jeg forsøge at skabe så bredt så budgetforlig som muligt. Nu må vi se, om det kan lykkes, sagde Kenneth Muhs.

Han behøver ikke et bredt forlig, idet Venstre har 13 ud af byrådets 25 pladser.

Både Socialdemokratiets borgmesterkandidat Sonja Marie Jensen og SF's Suzette Frovin gav udtryk for, at politikerne skal slå koldt vand i blodet og sprede besparelserne ud i stedet for at tage dem i et hug.

- Vi er ikke på falittens rand. Alle er optaget af, at kommunen har en god økonomi, men det er vigtigt, at vi beholder en stabil udvikling og ikke et serviceniveau, der bevæger sig op og ned, sagde Suzette Frovin.

Dansk Folkepartis Carsten Kudsk lovede, at partiet vil kæmpe for at holde ældreplejen fri for besparelser og faktisk håber at kunne forbedre området.

Pleje- og omsorgsområdet skal ifølge administrationens udspil spare over 12 millioner kroner næste år.

Der er i alt indkommet 57 høringssvar.  

Læs også Nyborg-budget: Kritikken hagler ned i høringssvar

Byrådsdebatten kan ses på Nyborg Kommunes Facebook-side.