Nyborg: Fælles om biler og affald

Virksomheder og borgere i Nyborg skal lære at dele og blive fælles om alt fra transport til affaldsløsninger. Kommunenen har sagt ja til at gå med i et stort projekt om deleøkonomi.

Deleøkonomi vokser og overalt i verden og via nettet er mennesker begyndt at dele både biler og boliger. Nu går Nyborg Kommune med på den nye økonomiske bølge og tilslutter sig et deleby-projekt med flere andre kommuner.

- Deleløsninger som airbnb, gomore og uber, der er opstået de sidste år, er eksempler på at danskerne efterspørger en optimering af ressourcedelingen. Deleby-projektet kan ligesom disse være med til at fremme fælleskab og udvikling i Nyborg Kommunes byer og kan derudover skabe nye omkostningseffektive og vækstgenererende løsninger. De løsninger vil vi gerne være med til at udvikle, og vi ser frem til at arbejde videre med opgaven fortæller Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg Kommune.

Projektet betyder, at Nyborg Kommune indgår i udvikling og tests af deleøkonomiske initiativer og som bidragsyder i projektet. Formålet er at undersøge, hvordan danske byer kan komme til at fungere endnu bedre ved at borgerne, virksomhederne og det offentlige finder nye måder at dele og bruge hinandens ressourcer på.

- Dette projekt involverer både borgere i kommunens landsbyer og byer, og jeg håber at projektet kan være med til at binde disse sammen ved at skabe initiativer, som går på tværs af by og land. Helt konkret er det mit ønske, at deleby-projektet kan munde ud i en ældrevenlig og let anvendelig transport-app, som kan hjælpe med at fylde de biler, som hver dag kører halvtomme fra landsbyerne til centerbyerne – og tilbage igen, siger formand for udvalget Grøn Omstilling, Carsten Kudsk(DF).

De andre deltager i Deleby er blandt andet Realdania, Grøn Omstillingsfond, Dansk Arkitektur Center og Lejre, Slagelse, Næstved og Middelfart Kommuner.