Nyborg får frivilligcenter

Med støtte fra Socialstyrelsen har Nyborg Kommune nu fået mulighed for at oprette et frivilligcenter, der skal skabe bedre rammer for foreningslivet.

Med solid opbakning fra 34 lokale foreninger og støtte fra Socialstyrelsen får Nyborg Kommune nu et frivilligcenter, der skal være med til både at forbedre forudsætninger for at lave frivilligt arbejde og skabe gode rammer for det frivillige foreningsliv.

- I Nyborg Kommune er der en lang tradition for, at borgere engagerer sig i det frivillige foreningsliv og i sociale mærkesager. Med i alt ca. 350 registrerede foreninger kan vi være stolte af at være en af de kommuner i landet, der har flest foreninger målt på indbyggertal. Dette understreger også behovet for gode faciliteter og etablering af et fælles sted - et frivillighedscenter, hvor foreningerne kan mødes og udvikle samarbejdet på tværs, siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V).

Centeret skal støtte op om foreningslivet i Nyborg og være omdrejningspunkt for en lang række sociale aktiviteter. Centeret skal blandt andet imødekomme de behov, der er for foreningsservice, konsulentstøtte, rådgivning, information, frivilligformidling, samt arrangere kurser og temadage.

Etableringsperioden løber over en to-årig periode med en bevilling på i alt 940.000 kr. fra Socialstyrelsen og en kommunal medfinansiering på 460.000 kr.