I det fynske folks tjeneste

Nyborg fortsætter kamp mod pjækkeri

Et forsøgs-projekt mod skoleelevers pjækkeri i Nyborg har være en så stor succes, at det nu er blevet forlænget et år.

Et forsøgt-projekt mod skoleelevers pjækkeri i Nyborg har være en så stor succes, at det nu er blevet forlænget et år.

Projektet handler om at hjælpe elever, som pjækker, hjælpe dem med at komme op om morgenen og dermed hjælpe dem videre i skoleforløbet

Projektet blev begyndte 1. maj 2010. Det fik navnet "Op Lille Hans", og viste sig at være en succes allerede fra dag ét. Så stor en succes, at det, der startede ud som et forsigtigt forsøg, nu er blevet forlænget et år.

Har ansat vække-konsulent

Nyborg Kommune har ansat Dorthe Gammelholm som "vækkekonsulent" i projektet OP LILLE HANS.

Skolerne kontakter Dorte Gammelholm, hvis en elev er udeblevet uden lovlig grund. Dorte kontakter derefter forældrene til den pågældende elev, så de sammen kan finde den rigtige løsning.

Det kan enten være med et opkald eller en sms til eleven, eller, hvis det er nødvendigt, ved at sætte sig ud i bilen og tage turen ud for at vække eleven.

Storf fald i fravær

Evalueringen viser et stort fald i fraværet, og både forældre, elever og skoler er meget tilfredse med ordningen.

- "Op Lille Hans" er et økonomisk relativt lille projekt, men med stor menneskelig virkning. For det første bidrager det lige nu til, at ca. 20 elever, der er truede på deres skolegang og deres sociale trivsel, faktisk kommer i skole. Vi ved, at det kan gøre en stor forskel, hvis elevens ulyst til skolegang bliver bearbejdet på et tidligt tidspunkt, siger formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget Thomas Laursen.

Projekt "Op Lille Hans" var oprindeligt tænkt som et forsøg, der skulle løbe fra 1. maj til 31. december 2010. Projektet er foreløbigt forlænget et år til udgangen af 2011.