I det fynske folks tjeneste

Nyborg-forurening: Miljømyndighed kræver flere boringer

Der er ikke umiddelbart udsigt til, at der kan bygges på den forurenede Lynfrosten-grund i Nyborg endnu. Region Syddanmark er usikker på, hvor meget forurening, der havner i Storebælt.

Region Syddanmark foreslår, at Dansk Miljø Rådgivning vurderer forureningens udbredelse.

Det kan måske komme til at tage en rum tid, før Philipsen Gruppen får tilladelserne i hus til at bygge et nyt detailhandelscenter på den forurende grund på Storebæltsvej i Nyborg.

Dansk Miljø Rådgivning, der har foretaget en lang række boringer og underøgelser på grunden, er nemlig blevet mødt med nye krav fra Region Syddanmark, der har tilsynet med overfladevands-forurening.

Læs også Forurening kortlagt: Snarlig afgørelse om Lynfrosten-byggeri

Regionen roser det allerede udførte arbejde, men stiller flere spørgsmål til Dansk Miljø Rådgivnings beregninger af den eventuelle forurening, der flyder ud i Storebælt. Man mener simpelthen ikke, det er afklaret på det foreliggende grundlag.

Behov for yderligere afklaring

Ifølge Region Syddanmark har Dansk Miljø Rådgivning beregnet den samlede udsivning fra det forurenede områdes nedre og øvre grundvandsmagasiner til mellem 125 og 801 kilo phenol og mellem 27 og 167 kilo chlorphenol om året.

De tal skal holdes op imod, at konservative beregninger i Miljøstyrelsens screeningsværktøj til beregning af risiko for overfladevand viser, at der vil være en risiko for forurening af Storebælt selv ved en udsivning på ned til 37 kilo for phenol og ned til 4,6 kilo for chlorphenol årligt. Screeningsværktøjet regner ud fra en fortyndingsfaktor på cirka 14.700.

- På baggrund af ovenstående beregninger i screeningsværktøjet, vurderer vi, at der er et behov for yderligere afklaring, skriver regionen.

Læs også Lynfrosten: Forurenet Nyborg-grund havner på EU-miljøkommissærs bord

Region Syddanmark foreslår, at Dansk Miljø Rådgivning vurderer forureningens udbredelse i det såkaldte terrænnære magasin - herunder vurderer strømningsretninger.

Man anbefaler også, at der tages flere prøver langs forurenings-sivningen og gennemføres dybe boringer til at afklare, om forureningen også har spredt sig i dybden.

- Hvis fanen er større end ved de sidste undersøgelser (1980 og 1984), vil det være nødvendigt at vurdere, om forurenings-udbredelsen (fanen) er stabil, eller om den stadig spreder sig, hedder det.