Nyborg Gymnasium mister penge for at tilbyde uddannelser

Færre unge i fremtiden betyder, at uddannelsesinstitutionerne skal tilpasse sig. Men de nuværende regler får økonomiske konsekvenser. Det er blandt andet tilfældet på Nyborg Gymnaisum.

Region Syddanmark vil have ændret reglerne for tilskud til ungdomsuddannelser. Fra 2020 fjernes der nemlig et basisgrundtilskud på næsten en million kroner, og det påvirker Nyborg Gymnasium økonomisk.

I 2016 valgte Nyborg Gymnasium at fusionere den lokale handelsskole med Nyborg Gymnasium for at sikre, at man fortsat kan tage en HHX-uddannelse i byen, selvom der bliver færre elever.

- Før fusionen lå der en lille skrantende handelsskole ude på Ringvej, og vi havde tre uddannelser her i huset, både en STX, HF og IB. Det var billedet før 2016. Der var et stærkt vigende elevtal på handelsskolen, som udbød EUD og HHX, og der var en risiko for, at den ville lukke, siger rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm. 

Mister næsten en million

Fusioneringen gav årligt Nyborg Gymnasium et tilskud på 920.00 kroner for at redde den lukningstruede handelsskole. 

- Vi valgte at fusionere, fordi vi gerne ville sikre alle unge, uanset deres bopæl og baggrund, fik en uddannelse på Østfyn. Det handlede om at sikre et udbud af uddannelser tæt på de unge, forklarer Henrik Vestergaard Stokholm om fusioneringen. 

Henrik Vestergaard Stokholm er træt af, at Nyborg Gymnasium fra 2020 kommer til at miste et tilskud på 920.000 kroner, hvis der ikke gøre noget ved problemet.
Henrik Vestergaard Stokholm er træt af, at Nyborg Gymnasium fra 2020 kommer til at miste et tilskud på 920.000 kroner, hvis der ikke gøre noget ved problemet.
Foto: Morten Albek

Det betyder fusioneringen

Men sammenlægningen betyder, at gymnasiet står til at miste basisgrundtilskuddet på 920.000 kroner fra 2020. Dertil mister de også uddannelsestypetilskuddet for det ene gymnasium svarende til 1,6 millioner kroner. Og det er et problem for en institution som Nyborg Gymnasium.

- Man kan sige, at det er et bræt til vores kiste, for vi har nu godt 11 millioner mindre end i 2015, og vi har fået 200 flere elever. Så det er rigtig skidt, for vi er nødt til at presse lærerne urimeligt meget og lade dem undervise rigtig meget og fjerne alle de gode støtteting, som der er, forklarer rektoren.

Ville være lukket

Hvis ikke der var sket en fusionering af ungdomsuddannelserne i Nyborg, skulle eleverne være taget til andre byer for at gå på en HHX-uddannelse.

I 2030 vil der ifølge befolkningsfremskrivninger være 9.000 færre unge mellem 16 og 19 år i Region Syddanmark sammenlignet med 2017. Den udvikling betyder, at uddannelsesinstitutioner som Nyborg Gymnasium må kæmpe om at sikre et bæredygtigt elevgrundlag, og der er en risiko for, at det vil svække den nuværende geografiske udannelsesdækning. 

For eleverne på HHX ville det være et stort problem, hvis de får længere til deres ungdomsuddannelse.

- Jeg bor i Nyborg, og det er nemt at komme hertil, siger Carolina Emilie Fønsgaard Mathiesen, der går i 2.y på HHX.

- Det dejlige ved, at det ligger i Nyborg er, at det ikke er så langt væk. jeg skulle have brugt lang tid i transport, hvis jeg skulle til Odense for at tage min uddannelse, bakker Carl Emil Sølund Bager fra 2.x på HHX Carolina op.

Eleverne på HHX er glade for, at de kan tage deres ungdomsuddannelse i Nyborg og ikke skal til andre byer.

Også for Nyborg som by er det vigtigt, at der ligger et godt udbud af ungdomsuddannelser. Det mener Henrik Vestergaard Stokholm.

- Det betyder noget for bosætning og virksomhedernes mulighed for at rekruttere arbejdskraft, så det er rigtig, rigtig vigtigt.

Går til ministeren

Regionsrådet i Region Syddanmark har i et brev til Børne- og Undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz Theil (S) bedt hende om at forholde sig til problemet, så tilskudsreglerne kan blive ændret.

I brevet skriver Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og Udvalgsformand Tage Petersen (V) på vegne af Region Syddanmark blandt andet:

På Nyborg Gymnasium har man siden 2016 både kunnet tage en STX, HF, IB, HHX og EUD-uddannelse.
På Nyborg Gymnasium har man siden 2016 både kunnet tage en STX, HF, IB, HHX og EUD-uddannelse.
Foto: Ole Holbech

"Vi er bevidste om, at det er en kompleks problemstilling. Det er imidlertid vores klare opfattelse, at der er behov for en omlægning af reglerne for at sikre, at de i tilstrækkelig grad understøtter opretholdelsen af en bred geografisk uddannelsesdækning i en tid med fortsat faldende ungdomsårgange i både Syddanmark og i store dele af resten af landet."

For Henrik Vestergaard Stokholm og Nyborg Gymnasium vil det betyde meget, hvis tilskuddet ikke forsvinder fra deres hænder.

- Vi er rigtig kede af, at det her tilskud falder væk, og i det hele taget, at tilskuddende er skruet så skævt sammen. Fordi vi er et alment gymnasium, der indfusionerede en erhvervsskole, så har vi en million mindre at gøre godt med, siger rektoren.