I det fynske folks tjeneste

Nyborg hitter - i Nyborg

Borgerne i Nyborg Kommune er godt tilfredse med at bo, hvor de bor, men der er dog forskel på land og by og aldersgrupper.

Mere end 70% af nyborgenserne siger, at de i høj grad er tilfredse med deres lokalområdes attraktivitet.

Det tal dækker dog over nogle forskelle.

Således er 86% af beboerne i selve Nyborg by i høj grad tilfredse, mens tallet i Ullerslev er 69%, i Ørbæk 76% og i den øvrige del af kommunen 61%.

Det viser en såkaldt attraktivitetsanalyse, som Region Syddanmark og Nyborg Kommune har lavet.

Analysen viser også at ældre over 60 år er de mest tilfredse - nemlig fire ud af fem, mens de unge mellem 18 og 29 år er mere forbeholdne.

Efterlyser mere kultur og bedre transport

Jo længere væk fra de større byer, man kommer, jo mere falder tilfredsheden.

Mindre end en trediedel af borgerne i mindre byer og på landet erklærer sig i høj grad tilfredse med udbuddet af indkøbsmuligheder, fritids- og kulturtilbud samt den kollektive trafik.

Analysen er et led i Region Syddanmarks bestræbelser på at skabe udvikling og gode forhold i alle dele af regionen.

- At bo i et område, man selv synes er attraktivt, er en del af at have et godt liv, siger Bo Libergren, formand for Udvalget for Regional Udvikling.