I det fynske folks tjeneste

Nyborg i rottekrig

I de næste par måneder kan ingen rotter vide sig sikre i Nyborg Kommune.

Nu skal Nyborg Kommune være rottefri.

Alle ejendomme i Nyborg Kommune, der ligger på landet eller landbrugsejendomme, der ligger i byen vil i de næste par måneder få besøg af rottebekæmpere.

Findes der rotter i ejendommen, begynder bekæmpelsen straks. Hvis hverken husejere eller rottet åbner, så lægger kommunens rottebekæmpere en seddel, så husstanden selv kan henvende sig.

Kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med gift. Besiddelse af rottegift uden autorisation er ulovligt.