I det fynske folks tjeneste

Nyborg: Kemivirksomhed rammer bunden

Ekokem - det tidligere Kommunekemi - lå stille flere dage sidste år på grund af affaldsmangel. Det resulterede i et underskud på 55 millioner kroner.

Finsk-ejede Ekekom i Nyborg - det tidligere Kommunekemi og Nord - fik et skidt 2015. Det skulle blive bedre i år.

Ekokem, der engang var en guldrandet forretning for de danske kommuner under navnet Kommunekemi og Nord, har haft en svær overgang til først nye svenske ejere og siden til finske Ekokem.

Nyborg-virksomheden kom sidste år ud med et underskud på 55 millioner kroner før skat - året før var underskuddet på 17 millioner kroner.

Omsætningen faldt fra 407 til 350 millioner kroner.

Ekokem forklarer selv faldet i omsætning og indtjening med mindre aktivitet på det norske marked, to måneders nedlukning på det ene affaldsanlæg på baggrund af manglende affaldsmængder og en uforudset nedlukning i 19 dage af et anlæg, der skulle repareres.

Der kostede ekstraordinært 5,8 millioner kroner i vedligeholdelsesudgifter.

Desuden kunne Ekokem i 2015 ikke profitere af en oprydningsopgave som den, virksomheden havde med det brandhærgerde tyske skib Flaminia, der gav en god indtjening i 2014.

De nye finske ejere har i øvrigt nedskrevet aktiverne i Nyborg med 180 millioner kroner og har tilsvarende hævet hensættelserne til oprydning på depotpladserne på Klintholm og Prøvestenen fra 31 til 81 millioner kroner.

Det er sket på baggrund af en ny Cowi-rapport. 

I 2016 forventer Ekokem en forbedret markedssituation og indtjening bl.a. på baggrund af den nye strategi og det effektivitetsprogram, man vedtog i slutningen af 2015. 

Det er besluttet, at koncernen skal finde 75 millioner kroner i besparelser over de kommende tre år.

Ekokem A/S blev etableret i 1971 i Nyborg som det første danske behandlingsanlæg for farligt affald.

I 2009 blev virksomheden købt af kapitalfonden EQT Infrastructure, som solgte den videre til det finske Ekokem i 2015.

Ekekom i Nyborg har en egenkapital på 700 millioner kroner og 170 ansatte trods en mindre fyringsrunde i det forløbne år.