Nyborg med til at hjælpe demente

Nyborg Kommune er med i et offentligt-privat samarbeje om at udvikle et innovativt it-værktøj som skal hjælpe mennesker med begyndende demens.

Nyborg Kommunes bidrag til projektet er 10 - 15 personer, der skal medvirke til at afprøve og udvikle værktøjet.

Det er et it-understøttet hjælpemiddel, der løbende kan tilpasses og udbygges efterhånden som sygdommen udvikler sig.

Værktøjet kan for eksempel hjælpe med: Hvor skal jeg hen. Hvem skal jeg møde. Medicindosering, støtte til madlavning og andre praktiske gøremål.

Meningen er at gøre de begyndende demente i stand til at blive længst muligt i eget hjem og give dem mulighed for at klare så meget som muligt selv til aflastning for pårørende og det offentlige behandlersystem.

Udover Nyborg Kommune deltager Abilia Aps., Falck Hjælpemidler, CIID, Halsnæs Kommune, SOSU Sjælland, Alzheimerforeningen og Copenhagen Living Lab i samarbejdet med støtte fra Fornyelsesfonden.