Nyborg sætter byggegrunde på udsalg

Nyborg Kommune vil sætte skub i grundsalget med prisnedsættelser på op til 250.000 kroner.

Nyborg Kommune sætter prisen ned på 10 grunde på Jagtenborg-udstykningen, vest for Nyborg by.

Der følger dog betingelser med i prisen: Bebyggelse af grunden skal være færdiggjort inden 1½ år efter overtagelsesdagen. Hvis grunden ikke er bebygget inden da, kræves grunden tilbageskødet uden omkostninger for kommunen, og der vil i den forbindelse blive modregnet 20% af den erlagte grundpris.

Kampagnen løber indtil 1. juli 2014.

Læs mere her