Nyborg Slot reddet - for nu: - Tidsplanen skal tilbage på skinner

Museumsinspektøren på Nyborg Slot er optimistisk efter skæbnemøde om slottets fremtid.

Der var blevet lagt op til et skæbnemøde inden Nyborg Kommune, Østfyns Museer, Real Dania og Slots- og Kulturstyrelsen tirsdag morgen skulle mødes i København om Nyborg Slots fremtid.

Siden 2020 har restaureringen af Nyborg Slot stået stille, men efter mødet i Slots- og Kulturstyrelsen virker det til, at arbejdet atter kan fortsætte.

- Nu skal tidsplanen tilbage på skinner, lyder det fra museuminspektør på Nyborg Slot, Mette Ladegaard Thøgersen.

Mens gravemaskinerne har holdt stille, er regningen for restaureringen vokset, og der er kommet flere udgifter. 

Siden 2020 har de yderligere forsinkelser betydet en ekstraudgift på 20,4 millioner kroner. Hvem skal finansiere de ekstra millioner? Og hvad skal der videre ske med renoveringen af Nyborg Slot? Det blev diskuteret på dagens møde.

- Der er ikke sket noget konkret endnu, men Slot- og Kulturstyrelsen er blevet sat i gang med at lave tidsplanen. Det er dem, der ejer bygningerne, og derfor er det deres ansvar at lægge en plan, siger museumsinspektøren.

- Det, der har været afgørende for projektet, var kulturministerens udmelding mandag aften om, at staten har ansvaret for det videre projekt, fortæller Mette Ladegaard Thøgersen.

Den rigtige nøgle

Efter mødet står det ikke klart, hvordan de ekstra 20,4 millioner kroner skal dækkes. Men dialogen om fordelingsnøglen fortsætter.

- Vi skal have genopfrisket vores partnerskabsaftale og musketereden, siger Mette Ladegaard Thøgersen.

Der ligger altså endnu ikke en klar plan for, hvordan den videre tidsplan for renoveringen af Nyborg Slot skal udføres, men dagens møde har været et vigtigt skridt på vejen for det videre partnerskab og projekt.

- Vi er anderledes optimistiske. Vi skal mødes hurtigt igen, så projektet ikke bliver trukket i endnu længere langdrag.

Museumsinspektøren regner med, at parterne kan mødes igen indenfor 14 dage.

Projekt "Kongeborgen Nyborg Slot"

En dyr ombygning

Ombygningen og renoveringen af Nyborg Slot begyndte i 2013. Den gang var planen, at slottet skulle stå færdigt allerede i 2017. Siden er færdiggørelsen blevet rykket flere gange og er i dag uvis.

Forsinkelsen af renoveringen betyder, at udgifterne undervejs er steget - fra et estimat på 200 millioner kroner til den seneste udmelding på 341,8 millioner kroner. Den sum fremgår af et notat fra Østfyns Museer, som TV 2 Fyn er i besiddelse af. 20,4 millioner kroner heraf er en ekstra udgift og et resultat af renoveringens lange forsinkelse siden 2020.

Turisterne har nu været låst ude af slottet i fire år. Den manglende adgang til slottet blev tydelig, da tusindvis søndag besøgte den traditionsrige middelalderfestival Danehof foran det aflåste slot.