I det fynske folks tjeneste

Nyborg Slot: Tilbygning begynder med nedrivning

Nyborg Slot er gået i gang med at fjerne en af de markante bygninger ved slottet som forberedelse til en omfattende om- og tilbygning på slottet.

01:17

1 af 2

Det er den gule bygning ved siden af slottes hovedbygning, der nu må lade livet som forberedelse til bygningen af det nye Nyborg Slot.

Den nye store udslillingsfløj skal opføres netop der, hvor den gule bygning i dag ligger. 

Læs også Fra skrot til slot: Kvart milliard til makeover af Nyborg Slot

Den nye bygning skal gøre det muligt at komme ind på det gamle slot på alle stokværk - i vore dage kaldet etager. 

Bygningen afmonteres bid for bid, da alle materialer gemmes, så de kan genbruges. Huset som helhed bliver dog ikke genopført.

- Vi har forhørt os rundt omkring, om nogen kan bruge et hus til genopførelse, men det har vi ikke kunnet finde. Til gengæld har vi i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, som ejer slotsholmen her, fundet en løsning, hvor vi genbruger alle materialerne, siger direktøren for Østfyns Museer, Erland Porsmose,

Det indebærer, at husets gule mursten fra 1860'erne bliver til nyt gulv i den ny bygning. Vinduer og døre bliver håndteret, så de kan genbruges, og taget skal bruges på et bevaringsværdigt hus i Kolding.

- På den måde lever materialerne videre på bedste vis, som det nu kan lade sig gøre, siger Erland Porsmose.

Sådan kommer Nyborg Slot til at se ud efter om- og tilbygning

 Det nuværende borganlæg skal restaureres, og så skal der tilføjes en helt ny borgfløj, der skal rumme det nye formidlingscenter. Der skal bygges en såkaldt fortolkning af en ringmur - ikke for at holde gæsterne ude, men for at tydeliggøre opfattelsen af Nyborg Slot som en fæstning.

På samme måde skal en ny broforbindelse til slottet give de besøgende en forståelse for, hvordan man engang ankom til borgen.