I det fynske folks tjeneste

Nyborg Statsfængsel med i videoforsøg

Forsøg med video-afhøring i Nyborg Statsfængsel er en succes.

Erfaringerne med at lade vidner sidde på hundrede kilometers afstand og forklare sig til en retssag, er indtil videre så gode, at muligheden bør udbredes til hele landet.
 
- De erfaringer, vi har gjort os, er rigtig positive. Brugerne har været meget glade for det, og teknologien har fungeret rigtigt flot. Forsøgsperioden er ikke slut endnu, men det tyder på, at vi kan anbefale, at det udbredes til alle retter, siger direktøren for Domstolsstyrelsen, Adam Wolf til Ritzau.

Forsøget skal løbe frem til nytår og går i al sin enkelhed ud på, at vidner i nogle tilfælde ikke behøver at møde frem i retten, men kan afgive deres forklaring via videokamera et andet sted i landet.

Udover Nyborg findes muligheden for videoafhøring også i Rønne, Glostrup, Århus og København. Hillerød kommer snart med. Desuden skal der indrettes videorum i Sandholmlejren, så frihedsberøvede asylsøgere ikke behøver at blive kørt til Hillerød til retsmøder.