I det fynske folks tjeneste

Nyborgs borgere får deres egen rådgiver

Nyborg Kommune styrker dialogen mellem borgere og kommune – og styrker borgernes retssikkerhed.

Mona Walther borgerrådgiver Nyborg Foto: Privat

Nyborg Kommune har nu gjort alvor af den politiske aftale for 2016, hvor man blev enige om, at borgerne skulle have en sikker mand på deres side af banen.

Men det blev ikke en mand, det blev en dame. 39-årige Mona Walther fra Odense skal fra 1. august 2016 være Nyborg Kommunes nye borgerrådgiver - den første af slagsen på Fyn.

Borgere skal hjælpes
 
Borgerrådgiverens opgaver bliver blandt andet at bistå borgere, der er utilfredse med kommunens sagsbehandling, behandle klager over sagsbehandlingen, yde vejledning i klagesystemet, yde hjælp til forståelse af breve fra kommunen, hjælpe med at genskabe borgerens dialog med kommunen og mægle mellem borgeren og kommunens medarbejdere, skriver kommunen i en pressemeddeelse.

Derimod kan borgerrådgiveren ikke behandle klager over det faglige indhold i kommunens afgørelser. Klager over det faglige indhold skal fortsat sendes til klagemyndigheden.

Ud over hele kommunen
 
Der bliver mulighed for at møde borgerrådgiveren i hele kommunen. Der etableres mødekontorer i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, hvor borgere kan møde op uanmeldt og få en fortrolig snak med borgerrådgiveren.
Borgerrådgiveren vil herudover få arbejdskontor på Nyborg Rådhus.

Erfaren dame

Mona Walther kommer fra en stilling i Assens Kommune, hvor hun er ansat som koordinator for Rehabiliteringsteamet. Hun er uddannet socialrådgiver i 1998, og i 2010 blev hun cand.jur. 

Med i bagagen har hun desuden erfaring fra ansættelser i Fyns Amt, Roskilde Kommune og Ankestyrelsen. Desuden har Mona undervisningserfaring fra en ansættelse som lektor og adjunkt ved Univercity College Lillebælt.