Nyborgs borgmester i skudlinjen: - Det er hamrende problematisk

Trods flere klager fra ansatte gjorde politikerne i Nyborgs økonomiudvalg Marianne Stentebjerg til udviklingsdirektør med ansvar for personaleudvikling. Socialdemokratisk gruppeformand føler sig ført bag lyset.

Nyborg-politikere kendte til klager over dårlig ledelse. 

Ti dage efter at konsulentfirmaet Komponent den 9. august frikendte Nyborg Kommune for at have en krænkelseskultur, reagerede fire kommunalt ansatte ved at aflevere en anonym whistleblower-henvendelse til kommunen.

Klagerne frygtede, at undersøgelsen ikke havde værnet om de ansattes anonymitet, og de var ligeledes bekymret for, at klager over direktør Marianne Stentebjerg ikke var nået frem til Nyborgs politikere.

Nu viser det sig, at flere politikere i Nyborg Byråd var informeret om, at den kommunale direktør var skydeskive for flere personaleklager over dårlig ledelse.

Klagerne henvendte sig nemlig anonymt til flere politikere og til TV 2 Fyn op til sommerferien i 2022, og den 4. juli blev politikerne i Økonomiudvalget også officielt orienteret om de fund, der fremgik af personalebesvarelser i den såkaldte kulturundersøgelse.

Men man gennemgik ikke de 11 klagepunkter fra medarbejdere, som kommunen havde modtaget fra Komponent den 22. juni. 

Det fremgår af et notat fyldt med overstreget tekst og hemmeligholdte passager fra advokatfirmaet Norrbom Vinding som led i undersøgelsen af de fire whistleblower-henvendelser.

På mødet hørte politikerne kun Stentebjergs egen version af sagen.

Og den faldt tilsyneladende i god jord. 

I hvert fald gjorde Økonomiudvalget den 22. august 2022 Marianne Stentebjerg til udviklingsdirektør med ansvar for at føre anbefalingerne fra kulturanalysen ud i livet.

Tillidsbrud

Udnævnelsen til udviklingsdirektør får nu Socialdemokraternes gruppeformand Sonja Marie Jensen til at reagere skarpt.

- Jeg kan ikke kommentere på personnavne, men grunden til at vi fra Socialdemokratiet ikke har handlet på de anonyme henvendelser, vi har fået, er, at vi har stolet på de informationer, vi fik fra borgmesteren og direktionen. Det er nødvendigt, at vi kan stole på de oplysninger, vi får fra den øverste ledelse, men de oplysninger har ikke været retvisende, og det er et massivt tillidsbrud. 

- Hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved i dag, havde jeg ikke været med til at træffe den beslutning, der blev truffet om ændringer i direktionen. Det er hamrende problematisk, siger Sonja Marie Jensen.

Sagen kort: Fem chefer forsvundet fra Nyborg Kommune

Norrbom Vindings hovedrapport er ikke offentligt tilgængelig, og den kan kun læses af Nyborgs politikere på HR-chefens kontor.

Men af det tidligere omtalte notat fra Norrbom Vinding kan det tolkes, at advokatfirmaet ikke mener, det var særlig smart, at det alene var direktøren (Marianne Stentebjerg), der selv fortalte om de klager, der var over hendes ledelse. 

For det skete på en "ikke fyldestgørende og ikke loyal" måde, konkluderer Norrbom Vinding.

Det samme gentog sig i kommunens hovedudvalg.

Samtidig efterlod det ifølge Norrbom Vinding de ansatte med en fornemmelse af, at politikerne ikke tog deres kritik alvorligt. 

Og den 19. august modtog kommunens whistleblowerordning den første af fire klager til ordningen, der automatisk fører til involvering af Norrbom Vinding.

Hvem vidste hvad?

Mens Økonomiudvalget i Nyborg blev orienteret i starten af juli om klagerne over Stentebjerg, havde borgmester Kenneth Muhs (V) tilsyneladende viden om ledelsesproblemerne allerede i løbet af foråret samme år.

Den 14. marts besluttede Økonomiudvalget, at borgmesteren skulle orienteres, hvis der kom klager over enkeltpersoner, der kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Formentlig i løbet af april var daværende og siden sygemeldte kommunaldirektør Lars Svenningsen og borgmester Kenneth Muhs på et eller andet niveau orienteret om klagerne over Marianne Stentebjerg, men det er ikke noget, der er lavet et referat af, oplyser Norrbom Vinding. 

Og de passager, der kan knytte borgmester og kommunaldirektør til forløbet er overstreget.

- Vi vedtog allerede i marts i Økonomiudvalget, at alle oplysninger, der kunne have konsekvenser for enkeltpersoners ansættelsesretlige forhold, skulle gå direkte til borgmesteren som øverste forvaltningschef. Men enten har han ikke haft det rigtige informationsniveau, eller også har vi ikke fået de rigtige informationer. Det er borgmesterens ansvar, og jeg er meget vred over, at han ikke har påtaget sig det ansvar, siger Sonja Marie Jensen.

Nej til kritik af borgmester

1. viceborgmester Michael Gertsen (K) mener dog ikke, man kan bebrejde Kenneth Muhs, at han ikke vidste mere, end Økonomiudvalget fik at vide af den kritiserede direktør den 4. juli.

- Jeg er sikker på, at borgmesteren ikke har haft mere information, siger han.

Ifølge Michael Gertsen var Økonomiudvalget også betrygget i, at der var taget stilling til kritikken af den kommunale topembedsmand, fordi daværende kommunaldirektør Lars Svenningsen havde besluttet, at vedkommende kunne fortsætte, og at der var vedtaget en handleplan for, at hun kunne forbedre sin ledelsesstil.

Det konservative byrådsmedlem erkender, at han nok ikke ville have peget på embedsmanden som ny udviklingsdirektør med ansvar for kulturundersøgelses implementering, hvis han havde haft den fulde sandhed om kritikken af den kommunale direktør.

- Det ville have været rart, at vi havde haft mulighed for at diskutere kritikken. Den fik vi først præsenteret med Norrbom Vindings undersøgelse, siger han.

Tillid til Muhs

SF's medlem af Økonomiudvalget Suzette Frovin mener ikke, man kan bebrejde borgmesteren, at han skulle vide ting, han formentlig ikke vidste.

- Som politikere er vi afhængige af, at vi bliver fyldestgørende orienteret. Med min nuværende viden havde jeg forholdt mig anderledes til, hvem der skulle lede arbejdet med kulturundersøgelsens anbefalinger. Men jeg mener ikke, der er grund til at mistænke borgmesteren for at have tilbageholdt oplysninger, siger Suzette Frovin.

Ifølge Mie Vode Moll, formand for Dansk Socialrådgiverforening i Region Syd, har Nyborg Kommune betalt dyre lærepenge i forhold til klar og gennemsigtig kommunikation.

Mens Komponents undersøgelse i juni måned stadig var undervejs, oplyste Marianne Stentebjerg tilsyneladende for en større gruppe medarbejdere, at der var kritik af hendes ledelse, og at hun som led i sin ansættelse fremadrettet skulle forbedre sine lederevner.

Efterfølgende blev en medarbejder, der havde kritiseret Stentebjerg, kontaktet af sin chef, om at Stentebjerg gerne ville have et møde med hende. Det kom dog aldrig i stand, men var med til at skabe usikkerhed om, hvorvidt man som medarbejder var beskyttet af den lovede anonymitet.

Dyre lærepenge

Ifølge Norrbom Vinding har nogle af de videregivne medarbejderkommentarer af de rette personer kunnet indsnævres til en mindre personkreds uden, at der af den grund er sket brud på anonymiteten.

- Jeg håber, at Nyborg Kommune har lært noget om undersøgelsesdesign og kommunikation for eksempel at være helt klar omkring, at den medarbejderkritik, der blevet givet af chefer, gik ufiltreret videre. Det har også skabt forvirring og usikkerhed, at den ledende embedsmand videregav viden om kulturundersøgelsens indhold og konklusioner, inden den blev offentliggjort, siger Mie Vode Moll.

Ifølge socialrådgiverformanden har det heller ikke været krystalklart, at kritik af chefer ikke gik videre til Nyborgs politikere, men kun til den kritiseredes overordnede - i Marianne Stentebjergs tilfælde borgmester Kenneth Muhs.

Kenneth Muhs ønsker ikke overfor TV 2 Fyn at kommentere på kritikken fra Socialdemokraternes gruppeformand.

- Jeg kan ikke udtale mig om personalesager. Men jeg noterer mig kritikken, som jeg selvfølgelig gerne taler med Sonja Marie Jensen om, skriver Kenneth Muhs i en skriftlig kommentar til TV 2 Fyn.

Michael Gertsen, Suzette Frovin, Sonja Marie Jensen og Kenneth Muhs mener, de overtræder deres tavshedspligt i forhold til whistleblower-rapporten, hvis de nævner navnet på topembedsmanden.

TV 2 Fyn har været i kontakt med Marianne Stentebjerg, der 1. februar starter i et nyt job som direktør i Slagelse Kommune.

Hun har ikke ønsket at medvirke i artiklen.

I sidste uge var borgmester Kenneth Muhs ude og afvise brud på anonymitet i den undersøgelse, der skulle kortlægge kulturen i Nyborg Kommune.