Nye krav til byggeri på giftgrund i Nyborg

Rådgivningsfirma klar til at grave forurening væk på den østlige del af grunden. Region Syddanmark vil se yderligere undersøgelser på Lynfrosten-grund for at give grønt lys til byggeri.

Dansk Miljø Rådgivning, der undersøger den stærkt forurenede Lynfrosten-grund i Nyborg for ejeren Phlipsen-gruppen, er klar til at rydde op på den østlige del af grunden, der ikke er så forurenet.

Det fremgår af ny korrespondance mellem rådgivningsfirmaet og Region Syddanmark.

Med oprydningen på grundstykket håber firmaet, at man kan få regionen til at fjerne arealet fra den såkaldte V2-klassifikation som affaldsdepot. Dermed kan der banes vej for byggeri på den østlige del af Lynfrosten-grunden.

Flere krav fra regionen

Men så let er det ikke gået, fremgår det af mail-korrespondancen, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

Region Syddanmark har bland andet svaret Dansk Miljø Rådgivning, at en tilsyneladende lettere forurening med klorerede opløsningsmidler på arealet skal kortlægges og afgrænses, og at der skal gennemføres en risikovurdering i forhold til grundvandet og eventuel fremtidig "følsom anvendelse".

I forbindelse med firmaets undersøgelse af forureningen ved en 16.000 liter stor tank mangler regionen analyser fra to boringer i bunden af tanken.

Desuden kræver regionens sagsbehandlere, at Dansk Miljø Rådgivning afgrænser og risikovurderer  en kraftig grundvandsforurening med olie- og benzinstoffer.

Forureningen er konstateret ved en tank, hvor Dansk Miljø Rådgivning er klar til fjerne tanken og rense op.

Det er grund-arealet længst til højre, 1qy, på Lynfrosten-grunden, der skal undersøges yderligere efter krav fra Region Syddanmark. 
Det er grund-arealet længst til højre, 1qy, på Lynfrosten-grunden, der skal undersøges yderligere efter krav fra Region Syddanmark.