Nye skole-navne i Nyborg

Skole- og Dagtilbudsudvalget i Nyborg Kommune nye navne til skolerne.

Beslutningen er truffet efter indstilling fra de rådgivende skolebestyrelser, og de nye navne er:

  • 4kløverskolen (Distrikt Ørbæk/Frørup)
  • Danehofskolen (Distrikt Borgeskov/Vindinge)
  • Vibeskolen (Distrikt Ullerslev/Aunslev)
  • Rævebakkeskolen (Videncenter/Specialklasser)

Birkhovedskolen og Nyborg Heldagsskole bevarer deres nuværende navne.

De nye navne træder i kraft 1. august 2011 på baggrund af den nye skolestruktur.

En af begrundelserne for "Vibeskolen" i Ullerslev/Aunslev er, at viben er en forårsbebuder og en markfugl - både Aunslev og Ullerslev er omgivet af marker.

Den midlertidige rådgivende bestyrelse for Borgeskov/Vindinge har begrundet valget af "Danehofskolen" med, at ordet er nationalt kendt, og at der derudover er bibetydninger af demokrati og folkestyre.

"4kløverskolen" symboliserer bl.a. "lykke" og bliver oplagt at visualisere i form at et logo.

Navnet "Rævebakkeskolen" signalerer navnet "natur" - som den smukke natur der omgiver skolen. Vejen syd for skolen hedder Rævebakkevej, så der er også geografi i navnet.

- De nye navne er ét skridt mod at få skabt ny kultur rundt om på skolerne, men det vil tage tid inden de nye navne bliver rodfæstet, siger formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget Thomas Laursen.