Nye udgravninger ved Nyborg Slot

Mandag begynder nye udgravninger ved Nyborg Slot.

Bikubenfonden har netop bevilget en halv million til nye udgravninger og undersøgelser på Nyborg Slot.

Udgravningerne er del af et større forskningsprojekt om slottets og byens historie.

De senere års udgravningerne har givet så gode resultater, at Nyborg Slot har fået Kulturarvsstyrelsens og Slots- og Ejendomsstyrelsens tilladelse til at gå videre med de første større arkæologiske undersøgelser i mere end 80 år omkring Nyborg Slot.

Ny viden om tårnet

Udgravningerne begyndte i 2009 og har allerede givet helt ny viden om slottet med perspektiver for forståelsen af hele rigets historie.

I år fortsætter udgravningerne ved Knuds- eller Krudttårnet, der efter gammel opfattelse er blandt de ældste dele af borgen på Slotsholmen.

Tårnet har været betydeligt højere end det er i dag, men man kan stadig fornemme de massive mure, der symboliserede kongens magt og herredømme.

Tømmer skal undersøges

Naturvidenskabelige undersøgelser af det tømmer, der blev fundet sidste år, vil kunne give meget præcise dateringer af komplekset. Det har bevillingen fra Bikubenfonden nu sikret.

Udgravningerne står på i en måned. I løbet af udgravningsperioden vil Østfyns Museer afholde åbent hus, hvor man kan besøge udgravningerne og få en introduktion.