Omdiskuteret projekt: Så vilde var planerne for Nyborg Slot

De storstilede planer for Nyborg Slot begyndte allerede for ti år siden, men nu har klager lagt en del af planerne i graven. Se tankerne for hele projektet her.

Det syner ikke af meget. Kun den gamle kongefløj og den nederste del af et vagttårn står tilbage af Nyborg Slot, der blev opført i 1200-tallet.

Men det skulle en storstilet plan have lavet om på. En plan, der allerede tog form for ti år siden, men som i december blev lagt i graven efter en række klager.

- Slotsprojektet skulle netop få det til at ligne et slot igen, siger Mette Ladegaard Thøgersen, der er leder af Nyborg Slot.

Billedet til højre er fra før projektet gik i gang. Træk i bjælken i midten og se, hvordan det skulle være endt med at se ud i 2023.

Slotsprojektets tre ambitiøse faser

Nyborg Slot

Slotsprojektet består af tre dele.

  • Restaurering af Kongefløjen
  • Nyfortolkning af torvet, der er den tidligere kongelige turneringsplads
  • Bygge og formidlingsprojektet

Planlægningen af hele projektet begyndte i 2010, og den første fase af projektet gik i gang i november 2017.

- Kongefløjen er vores primære monument sammen med den nederste del af vagttårnet. Det er det, vi har tilbage fra fordums tider, og når man kigger på det, har man rigtigt svært ved at forstå, at man har at gøre med en middelalderborg fra starten af 1200-tallet, siger Mette Ladegaard Thøgersen.

- Slottet har ikke været gennemrestaureret de seneste 100 år, så det trængte til en meget grundig restaurering. Det trængte det til, for at det kan blive bevaret for eftertiden og for fortsat at kunne være tilgængelig for publikum, siger hun.

Anden fase af projektet begyndte i efteråret 2019 med renoveringen af Nyborg Torv. Det forventes at være færdigt i 2020. 11 kunststen med middelalderlige motiver markerer, hvor den gamle kongelige turneringsplads engang var.

I tidslinjen herunder kan du følge alle de delfaser, projektet har været igennem. En tiårig rejse fra idéudviklingen til den tredje del af projektet, som må sættes på hold.

Det skulle der have været

Tredje del af slotsprojektet er den, der nu er sat en stopper for, fordi Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse efter at have modtaget klager fra modstandere af projektet. 

Klagerne gik på, at projektet ikke kunne gennemføres uden at bygge ovenpå fortidsminder, hvilket er mod museumsloven.

Sådan beskrev museets selv, hvad tredje del af projektet skulle have mundet ud i:

  • Ringmuren genskabes: Nyborg Slot var oprindeligt et firlænget anlæg bestående af først og fremmest en flere meter tyk, massiv ringmur. En ny ringmur vil igen skabe og omkranse en lukket slotsplads. Den nye ringmurs indre skal blandt andet udnyttes til at formidle slottets historie.
  • Vagttårnet forhøjes: Nyborg Slots vagttårn bliver forhøjet, så man igen får mulighed for at opleve en fantastisk udsigt til Storebælt fra toppen af tårnet. Netop dette kig til Storebælt, hvor der var udsyn til skibene, er grunden til, at Nyborg Slot i sin tid blev bygget netop her, og et forhøjet tårn er derfor centralt for forståelsen af slottet. Vagttårnet bliver i alt cirka 18 meter højt, og publikum vil få mulighed for at nyde udsigten.

  • Ny nordfløj: Op ad indersiden ved den nordlige ringmur bliver der etableret en trækonstruktion, hvorfra publikum kan få adgang til Kongefløjens tre stokværk, ringmuren og vagttårnet. Her vil der også blive skabt de nødvendige faciliteter for at sikre tilgængelighed, og der vil være udstillinger, skænkestue og en ny danehofsal, hvor man kan afholde foredrag og arrangementer.

Det skulle være endt med at se sådan ud: