Opkøb: Munck i Nyborg køber Islands største entreprenør

Munck Gruppen har i dag overtaget Islands største entreprenør, LNS Saga.

- Vi har gennem længere tid haft fokus på det skandinaviske marked, og med købet af LNS Saga kan vi for alvor cementere vores position i Island, Grønland, Færøerne og Norge, udtaler adm. dir. Hans Christian Munck i en pressemeddelelse.

LNS Saga opnår i 2016 en omsætning på godt DKK 800 mio. og råder over knapt 400 medarbejdere.

Det islandske entreprenørselskab har brede kompetencer indenfor havnebyggeri, kystsikring, erhvervsbyggeri, lufthavne, tunnel- og vejbyggeri samt etablering af kraftværker, og Munck Gruppen udvider således sit virkefelt betragteligt.

- Vi får adgang til en række kompetencer og synergier, som vi kan bringe i spil ved fremtidige store, komplekse opgaver. LNS Saga et ungt selskab med en engageret medarbejderkreds og en erfaren ledelse, og vi har store forventninger til den fremtidige udvikling både i Island og det øvrige Norden.

- Der vil naturligvis være forskel på den islandske og danske firmakultur, og vi glæder os voldsomt til at komme i gang med integrationen mellem de to selskaber”, fortsætter Hans Christian Munck.

Det islandske opkøb ligger naturligt i tråd med Munck Gruppens vækststrategi og ønske om stigende aktivitet både i Danmark og i udlandet. Selskabet havde før opkøbet en omsætning i 2015/16 på 1,6 mia. og ca. 1.100 ansatte.

I det seneste regnskabet faldt overskuddet før skat fra 134 til 92 millioner kroner.

1500 ansatte

Munck Gruppen beskæftiger efter opkøbet ca. 1.500 medarbejdere.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet oplyste Hans Chr. Munck, at  selskabet har en fornuftig ordrebeholdning og arbejder med tilbud på mange større og spændende projekter, som man håber vil resultere i en stigende aktivitet i de kommende år.

-  Samtidig ser vi dog en stigende interesse fra internationale entreprenørselskaber på det danske marked. I sammenhæng med en opbremsning inden infrastrukturprojekter giver det os en meget hård konkurrence om opgaverne her i landet, sagde Hans Chr. Munck.