I det fynske folks tjeneste

Oprydning efter kemikalieudslip slut

Beredskabet i Nyborg er nu færdig med at rydde op efter kemikalieudslippet fra en lagerhal i Nyborg.

01:19

1 af 2

Arbejdet med at fjerne udslippet fra de store kemikalietønder blev færdigt klokken syv tirsdag morgen.

Flere tønder med kemikalier lækkede i en lagerhal på behandlingsanlægget Nord A/S, det tidligere Kommunekemi, i Nyborg.

I lagerhallen bliver der opmagasineret mange tønder med forskellige former for kemiske væsker, og da tønderne står i lag havde ætsende væske fra en væltet tønde gennemtæret en eller flere 200 liters ståltønder på stedet.

Brandvæsnet fjernede de lækkede kemikalie, der tæller kemikalier som hypochloritopløsning, thionylchlorid og en svag blanding af uorganisk cyanid, med kattegrus.

- Det er noget specielt grus, man spreder ud, som suger de her ting op. Vi kalder det kattegrus, siger beredeskabschef i Nyborg, Poul Larsen.

Hele hallen skulle tømmes for tønder før de udsivede kemikalier kunne fjernes helt.

Udslippet har ikke været farlig for mennesker, og ingen personer er kommet til skade, efter alarmen lød mandag aften ved 21-tiden.

Det udsivende kemiske affald afgav dampe og lugtgener omkring virksomheden, men dampene nåede beboelsesområder i Nyborg.