Overfald og stress: Sygeafdeling hårdt belastet i Nyborg Fængsel

Torsdag blev en ansat overfaldet i Nyborg Fængsel. Sagen er langt fra enestående, viser TV2 Fyns aktindsigt hos Arbejdstilsynet, der vidner om et fængsel med trusler, overfald, udbrændthed og stress.

Indikationerne på dårligt arbejdsmiljø står i kø i Nyborg Fængsel.

Torsdag kunne TV 2 Fyn fortælle, at en ansat var blevet kørt på sygehuset efter et 'voldsomt og umotiveret' overfald.

Men tre aktindsigter, som TV 2 Fyn har fået hos Arbejdstilsynet, viser, at episoden blot er toppen af isbjerget i et miljø, der er barsk og belastende både for de indsatte og ansatte.

I oktober og november 2020 var Arbejdstilsynet på besøg i Nyborg Fængsels sygeafdeling og fængselsafsnittet Sdr. 1 og til et tjek af ergoterapeuternes sikkerhed, og her konstaterede tilsynet, at udfordringerne var alvorlige og massive.

Det viser en aktindsigt til TV 2 Fyn, og problemerne i Nyborg Fængsel er ikke af nyere dato. I starten af 2020 fortalte TV 2 Fyn om det belastende arbejdsklima og om 16 påbud på seks måneder.

I forbindelse med besøget på sygeafdelingen i Nyborg Fængsel opremser Arbejdstilsynet i TV 2 Fyns nye aktindsigt, hvordan ansatte ikke har fået den nødvendige psykologhjælp.

Kriminalforsorgen, der driver Nyborg Fængsel, skriver i en mail, de ikke har mulighed for at deltage i et interview.

Indsat hængte sig selv

Arbejdstilsynet beskriver i sin rapport flere episoder, hvor der efterfølgende ikke et blevet tilbudt psykologhjælp. 

Det drejer sig blandt andet om en episode, hvor en indsat havde hængt sig i sikringscellen og ansatte forgæves ydede førstehælp, og en en hændelse, hvor en indsat kom ud af sikringscellen og retur på sin afdeling, og hvor den indsatte overfaldt en ansat.

Derudover har der været en episode hvor en indsat havde overfaldet en anden indsat, og en ansat havde forsøgt at stoppe overfaldet, som resulterede i, at den ansatte kom alvorligt til skade. Her kom blev den ansatte heller ikke tilbudt psykologhjælp.

Arbejdstilsynets konklusion var, at der er utilstrækkelig forebyggelse af problemerne med stor arbejdsmængde og tidspres og risiko for angst, depression og hjertekarsygdomme samt udbrændthed hos de ansatte.

Nyborg Fængsel har fået indtil den 15. oktober 2021 til at komme med løsningsforslag.

I november 2020 var Arbejdstilsynet på besøg - denne gang i afsnittet Sdr. 1.

Her blev der også givet påbud.

- Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdet med indsatte i Sdr. 1 i Nyborg Fængsel ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hedder det.

Indsatte presser indsatte

Arbejdstilsynet nævner i den forbindelse, at der er massive konflikter med de indsatte og et enormt pres på ansatte, at der er indsatte som er stærkt negativt styrende og dominerende, som presser de andre indsatte.

Desuden skriver Arbejdstilsynet, at flere af de indsatte har mange disciplinærsager på grund af vold og trusler, at der er eksempler, hvor indsatte har givet udtryk for, at de er villige til, at overfalde en ansat, for at komme væk fra afdelingen og at indsatte giver udtryk for, at de hellere vil sidde i strafcellen, end afsone på afdelingen, 

Tilsynsbesøget kom i forlængelse med beslutningen om, at der skulle sidde to sammen i cellerne, fordi der var belægningsproblemer i andre fængsler i Danmark. 

I november 2020 var Arbejdstilsynet også på besøg i forbindelse med manglende sikkerhed for ergoterapeutene i fængslet.

Her konstaterede tilsynet, at ergoterapeuterne ikke havde modtaget en tilstrækkelig oplæring og instruktion i, hvordan arbejdet kan udføres på en farefri måde.