Overraskende arkæologiske fund i Nyborg

De arkæologiske undersøgelser på Torvet i Nyborg er netop afsluttet for denne gang, og udgravningerne har givet overraskende fund.

Arkæologer fra Østfyns Museum har gennem længere tid gravet på Torvet i Nyborg. Arbejdet har givet flere interessante fund, blandt andet har arkæologerne opdaget en kælder, et latrin, en brønd, en masse store brosten og et par lædersko i størrelse 42.

- Arkæologerne er ved at kigge på de ting, der er fundet – potteskår og rester af sko – og så sorterer de dem for at finde de allerbedste, og så skal de indlemmes i museets samling, siger Mette Ladegaard Thøgersen, der museumsinspektør og leder af Nyborg Slot og Kulturarv.

Under udgravningen har de blandt andet også fundet mange hundrede år gamle brosten, som fremover kommer til at indgå i den nye belægning på Torvet i Nyborg.

- Det er som et minde om Torvet i en tidligere udgave, siger museumsinspektøren.

Det mest bemærkelsesmæssige fund er en middelaldervej fra 12-1300-tallet, som man ikke på forhånd vidste eksisterede.

Vejen vil sammen med brønden, der også dukkede op ved udgravningen, nu blive pakket forsvarligt ned og gemt, men museumsinspektøren håber også på, at især vejen vil blive en del af det fremtidige torv.

Fedt og spændende

Nyborgs historie strækker sig helt tilbage til slutningen af 1100-tallet, men helt så langt tilbage havde arkæologerne ifølge den udgravningsansvarlige arkæolog Allan Dørup Knudsen slet ikke regnet med at finde genstande under gravearbejdet.

- Helt tilbage i byens tidligste tid var der by på torvet med byhuse. Men så anlægger Christian den 3. turneringsplads på Torvet i midten af 1500-tallet, og så bliver de huse revet ned. Dem har vi nu fundet rester af, blandt andet en kælder, der altså er fra 12-1300-tallet, fortæller Allan Dørup Knudsen og uddyber:

- Det er spændende, fordi vi regnede med at finde noget fra de ting, der var revet ned i senmiddelalderen, Men nu har vi fundet noget fra byens allertidligste faser. Så det er fedt og spændende og et positivt resultat. Det kan give os en god idé om, hvordan byen har set ud, siger Allan Dørup Knudsen.

Tilbage står etape tre, vejen mod syd, der først undersøges, når den nye, tværgående kørevej er på plads på det nye torv. Og endelig vil arkæologerne være på pladsen for at overvåge dele af arbejdet, når de nuværende fortove skal graves op.