P-kaos: Kommune vil have p-vagterne tilbage

Nyborg Kommune overtager formentlig selv p-kontrol i byen fra 1. juli.

Tillid er godt, men kontrol er bedre.

Sådan lyder konklusionen i Nyborg efter cirka 2,5 år uden parkeringsvagter i byen.

Derfor er der nu igen udsigt til p-vagter i byen fra 1. juli. 

Fyns Politi besluttede i oktober 2016 at stoppe med at udføre målrettet parkeringskontrol for Nyborg Kommune. Og i februar 2017 besluttede teknik- og miljøudvalget, at der ikke skulle føres parkeringskontrol i kommunen.

Men nu har politikerne tilsyneladende fået nok.

På udvalgets møde på mandag skal politikerne behandle en indstilling og anbefaling fra forvaltningen om at genindføre p-vagter fra 1. juli.

Embedsmændene indstiller, at kommunen selv overtager parkeringstjansen.

Allerede sidste år fravalgte man de skrappe p-vagter fra Aalborg-firmaet P-Nord, som Odense Kommune bruger, og forvaltningen mener, at det indskrænker kommunens beslutningsret, hvis man får andre kommuner til at stå for opgaven.

Årsagen til at der nu lyder nye toner i Nyborg er, at teknik- og miljøafdelingen har fået flere henvendelser om ulovlig parkering i den indre by i Nyborg - specielt i Mellemgade.

Teknik- og Miljøafdelingen har været i dialog med Nordfyns Kommune, som i forsommeren 2017 besluttede at iværksætte sin egen parkeringskontrol ved at uddanne et par medarbejdere i driftsafdelingen til at udføre parkeringskontrollen, og afdelingen anbefaler at indføre samme model i Nyborg Kommune.

Nordfyns Kommune har oplyst, at de foreløbigt kun har positive erfaringer med modellen, og at de har modtaget færre klager end forventet.

Desuden har man søgt inspiration hos Faaborg-Midtfyn Kommune, som oplyser, at de har uddannet to medarbejdere i deres driftsafdeling som parkeringsvagter hos P-nord. Desuden har de indkøbt et system med håndscannner til parkeringsvagten.

Kommunens embedsmænd regner dog ikke med, at p-forretningen bliver en overskudsforretning.

Det forventes derfor, at den indstillede model vil give et årligt underskud på 117.500 kroner.

Sådan ser regnestykket for p-vagter ud i Nyborg