Påbud afslører: Entreprenør gravede i blinde på ildelugtende giftgrund

Nedbrydningsfirmaet kendte ikke til jordforurening eller forureningsundersøgelser på grunden, oplyser P. Olesen til Arbejdstilsynet. Det burde man, siger Nyborg Kommune.

Entreprenørfirmaet P. Olesen var ikke informeret om den massive forurening på den såkaldte Lynfrosten-grund, da man begyndte nedbrydningsarbejdet.

Og man har også måttet bryde med principperne om kun at bygge ovenpå de eksisterende fundamenter, som ellers var en forudsætning for byggetilladelsen.

Det oplyser firmaets miljø- og entrepriseleder i et svar til Arbejdstilsynet, viser en aktindsigt til TV2Fyn.

Påbud

Den 14. august fik nedbrydningsfirmaet P. Olesen et påbud fra Arbejdstilsynet om, at deres ansatte skulle bære åndedrætsværn, efter en kontrol på byggepladsen den 11. august.

I den forbindelse forklarede firmaet:

- P. Olesen var ikke informeret om risikoen for at møde sådanne forhold. P. Olesen har generelt ikke været informeret om jordforureningsforholdene på ejendommen. Vi har fået oplyst, at der var konstateret kulbrinter i jorden, men selve forureningsundersøgelserne samt anbefalinger til brug af værnemidler er først kommet P. Olesen i hænde den 14. august i forbindelse med påbuddet, hedder det i et svar på påbuddet fra P. Olesen.

Stor var overraskelsen ifølge firmaet derfor tilsyneladende også, da man den 11. august - samme dag som Arbejdstilsynets kontrol - stødte på en kælder med kraftigt lugtende og forurenede produktions- og byggerester.

Kan ikke lade sig gøre

Det har hele tiden været nævnt som en forudsætning på Nyborg Kommune, at der skulle bygges oven på de eksisterende fundamenter for at undgå at grave i den kendte forurening på selve grunden. 

Men det fremgår at P. Olesens forklaring, at det er vanskeligt at gennemføre i praksis.

- I udgangspunktet er det ikke meningen af P. Olesen skal bryde mere ned end til terræn. Men da det formodentligt ikke er muligt at banke de pæle, som de kommende bygninger skal funderes på ned gennem de tidligere konstruktioner, graves der den 11.08.2023 i det opfyldte område, således at bunden/det oprindelige kældergulv kan lokaliseres, hedder i forklaringen.

Ifølge miljøchef ved Nyborg Kommune, Jacob Juhl Harberg, burde P. Olesen og Sønner være bedre oplyst.

- Vi har udstedt en paragraf 8 tilladelse, som siger, hvordan man skal håndtere forureningen. Grunden er jo meget gennemanalyseret af regionen, og vi følger meget med i arbejdet. Forureningen ligger hvor den ligger. Den flytter sig ikke. Så der må jeg bare sige, at man skal huske at læse papirerne, så man kan tilrettelægge sit arbejde efter det, siger han og fortsætter:

- Og skulle man finde noget, man er bekymret over, så skal man kontakte os som kommune, så vi kan kigge på det med det samme, sammen med entreprenøren, siger Jacob Juhl Harberg.

Gasdetektorer på pladsen

Efter påbuddet om åndedrætsbeskyttelse anskaffede firmaet efter råd fra Arbejdstilsynet samtidig en gasdetektor.

- Udgangspunktet er at hver medarbejder skal have en gasdetektor monteret på blusen, men da der er op til 6 ugers leveringstid har vi som en midlertidig foranstaltning lejet den ene detektor ”Gasdetect” lå inde med. forklarer firmaet i svaret til Arbejdstilsynet.

- Det er aftalt at gasdetektoren monteres på en synlig pind ca. 1,5 m over terræn, i det område hvor forureningen er værst. Detekteres der over 0 ppm, går alarmen og alle der er på pladsen modtager en sms, der fortæller at niveauet af flygtige forureningskomponenter i lufter er forhøjet. Når alarmen går skal alle der arbejder i området tage deres åndedrætsværn, forklares det.

Grunden er dog stor, så nogle medarbejdere kan lade åndedrætsværnet ligge, fremgår det:

Da grunden er over 900 m lang vurderes det, at hvis en medarbejder står i den modsatte ende af grunden og står modsat vindretningen, og han i øvrigt ikke oplever lugt eller åndedrætsgener, kan han undlade at gå med sit åndedrætsværn.