I det fynske folks tjeneste

Pas på derude: Gamle kanoner skal atter våge over Storebælt

Østfyns Museer flytter to kanoner fra Nyborg Slot ud til stranden, hvor de vil kunne ses af de forbipasserende skibe

Snart vogter de gamle kanoner atter over Storebælt.

1 af 2

De to store kanoner fra slotspladsen på Nyborg Slot skal flyttes ud til Stjerneskansen ved stranden, så det atter anskueliggøres for de forbipasserende, hvor højt prioriteret bevogtningen af Storebælt har været. Det oplyser Østfyns Museer. 
 
Den mere end 350 år gamle stjerneskanse i Nyborg har været synlig siden 2015. Men kanonerne har manglet. Derfor flyttes 4,2 tons tunge kanoner fra slotspladsen ved Nyborg Slot til stjerneskansen. Efter sigende er det de samme kanoner, som i sin tid bevogtede Storebælt herfra.

- Fremover vil kanonerne stå som vidnesbyrd om århundreders behov for at sikre de danske farvande og beskytte landoverfarten på tværs af det danske rige. Dermed synliggøres endnu et kapitel om Nyborgs position som Danmarks Riges Hjerte og rollen som infrastrukturelt knudepunkt i det danske rige, lyder det fra Østfyns Museer.

Nyborg Stjerneskanse 
Stjerneskansen kan ses fra Østerøvej i Nyborg. Den blev opført i årene 1658-59, hvor den anden såkaldte Karl X. Gustav-krig fandt sted. En svensk hær havde besat Nyborg og havde sin hovedlejr øst for byen på den naturlige tange ”Østerø”. Området bestod dengang af store vådområder med få overgange til ”øen”, og ydede derfor effektivt beskyttelse for den svenske hærs krigslejr. Stjerneskansen blev bygget af svenskerne for at sikre den nordlige overgang til Østerøen.
 
Med udbruddet af krigen mellem Danmark og England i 1807 kom stjerneskansen igen i spil, og kronprins Frederik – den senere kong Frederik VI – besluttede at renovere skansen. Den blev ombygget til et rektangulært anlæg, hvori de to vestvendte stjerner blev bevaret. I 1899 solgte Krigsministeriet Stjerneskansen til den lokale apoteker, som lod krudthuset ombygge til den nuværende slotslignende bygning.

I 2014 besluttede den nuværende ejer på eget initiativ og bekostning at renovere og istandsætte skansen i samarbejde med Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune og Østfyns Museer, og nu er Nyborg Stjerneskansen efter mange års glemsel og forfald atter synlig i det østfynske landskab.

 

Tidspunkter:

- Tirsdag den 19. april kl. 8: Kanonerne flyttes fra slotspladsen ved Nyborg Slot og placeres på græsplænen ved stjerneskansen ved Østerøvej
- Torsdag den 21. april kl. 10: Kanonerne løftes på plads på volden ved stjerneskansen med kran