Passagerer evakueret i Storebælts-tunnelen

Sent fredag eftermiddagen gik et IC4-tog i stå i Storebælts-tunnelen, og passagerer måtte evakueres fra toget.

Pendlere og andre togrejsende fik sig en noget dramatisk start på weekenden, da et IC4-tog fredag sidst på eftermiddagen gik i stå i tunnelen under Storebæltsbroen.

På grund af en teknisk fejl, var det ene af de to IC4-togsæt ude af stand til at køre videre, og 190 passagerer måtte en tur ud af toget, og evakueres gennem tunnelen, under havets bølger, fra det ene togsæt til det andet.

- Fordi de to togsæt er koblet sammen, kan man ikke gå igennem dem. Derfor evakuerer vi passagererne fra det bagerste togsæt ud gennem tunnelen, for at det forreste togsæt kan køre videre med alle passagererne, forklarede vagthavende hos DSB til Ritzau.

Toget var på vej til Aarhus fra København, og vagthavende oplyser, at evakueringen forløb helt udramatisk.

- I tunnelen er der både et bredt fortov og fuldt oplyst, og der er fuldstændig faste procedurer for den slags, lyder det fra DSB.

Det er første gang, at passagerer må evakueres fra et standset tog under Storebælt, og det er yderst sjældent, at passagerer i det hele taget bliver evakueret fra tog. Men det sker eksempelvis ved røgudvikling.

Alle passagerer kom videre mod Aarhus med den forreste togvogn, mens den bagerste fortsat holder stille i tunnelen og spærre det ene spor.

Det kommer dog ikke til at påvirke togtrafikken, da tunnelen har spor i begge retninger.

- Vi omdirigerer de tog, der skal igennem tunnelen, til det modgående tunnelrør, meddeler DSB.

Eftermiddagens togproblemerne gav kun forsinkelser på mellem fem og otte minutter på resten af togene i begge retninger mellem København og Aarhus.