Prestigeprojekt: Nu vil slotsklagere også have foretræde i Folketinget

Kultur og Arv beder om at fortælle sin del af historien til Folketingets kulturvalg. Foreningen advarer politikerne mod at vedtage en ny anlægslov, der kan bane vej for slotsprojektet.

- Kultur & Arv vil gerne slå fast for Kulturudvalget, at der findes andre synspunkter om Nyborg Slot end dem, som deputationen fra Nyborg fremlægger.

Sådan starter bevaringsforeningen Kultur og Arv en netop afsendt henvendelse til Folketingets kulturudvalg.

Foreningen henviser til Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) og direktør for Østfyns Museer, Erland Porsmose, der onsdag havde foretræde for Folketingets kulturudvalg.

Projektet til sammenlagt 351 millioner kroner blev den 17. december sidste år underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter klager fra de fire foreninger Kultur og Arv, Europa Nostra Danmark, Foreningen til gamle bygningers bevaring og Foreningen til Nyborgs Forskønnelse.

 - Sagen om Nyborg Slot er langt vigtigere end blot de kommunale turismehensyn, der har drevet byggeprojektet frem. Nyborg Slot tilhører som Danmarks ældste bevarede kongebolig hele Danmark, og er et af vores fineste nationale kulturmindesmærker. Det afviste projekt er voldsommere og mere ødelæggende end noget, der tidligere er tilladt, hedder det i henvendelsen.

Frederik Siemssen, der på vegne af Kultur og Arv har været ordfører for foreningen.
Frederik Siemssen, der på vegne af Kultur og Arv har været ordfører for foreningen.
Foto: Alexander Aagaard

- Enhver sammenligning med for eksempel Koldinghus er meningsløs. Enhver tale om Nyborgs ophøjelse til Unesco-verdensarv er blevet afvist af Unesco’s rådgivende råd.  Det afviste projekt i Nyborg kan ikke gennemføres uden at ødelægge den kulturarv, man taler om at formidle. Nu er det på tide at besinde sig, fortsætter henvendelsen.

Presse ulovligt projekt igennem

Foreningen advarer politikerne mod at vedtage en ny anlægslov, der kan tilsidesætte Miljø- og Fødevareklagetnævnet 4-3 afgørelse.

En løsning som Venstre og Socialdemokratiet på Christiansborg åbent har støttet.

- Vi er meget bekymrede over, at der landspolitisk tales åbent om at tilsidesætte Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. Vi mener ikke, at det er på sin plads at give opbakning til nyt lovgivningsarbejde for at presse det ulovlige projekt igennem, når rigets øverste ankeinstans har truffet endelig afgørelse. Det ville både svække fredningsinstrumenterne og retsfølelsen i befolkningen. Loven siger klart, at sagen nu kan indbringes for domstolene. Det er den rette og ordentlige fremgangsmåde, skriver foreningen.

Foreningen mener, at der er mange gode alternative placeringer til et formidlingmuseum i Nyborg, men de er ikke tidligere blevet overvejet, skriver foreningen.