Regionsråd: Nyborg Sygehus skal opgraderes og ombygges for 45 millioner

Høreklinik, fertilitetsbehandling for hele regionen og medicinsk daghospital er nogle af de nye funktioner, som regionsrådet nu foreslår skal rykke ind på Nyborg Sygehus. Ud rykker bl.a. operationer, kirurgiske forundersøgelser og medicinsk ambulatorium for patienter med mave-/tarmsygdomme. Først skal medarbejderne på OUH dog høres.

Et oplæg til den fremtidige profil for Nyborg Sygehus er nu offentliggjort. 

Der lægges blandt andet op til, at sygehuset skal have et medicinsk daghospital og en høreklinik, samt at regionens fertilitetsbehandling samles på sygehuset. 

Oplægget sendes nu i høring blandt medarbejderne på Odense Universitetshospital (OUH) og præsenteres på et borgermøde i Nyborg, inden det bliver endeligt behandlet på regionsrådsmødet 18. december 2023, hedder det i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark.

Sygehuset skal bygges om for 40-45 millioner kroner for at rumme de nye funktioner.

Forslaget er resultatet af regionsrådsmødet den 25. september 2023, hvor politikerne netop drøftede emnet, hvad det østfynske sygehus skal bruges til i fremtiden.

Der lægges blandt andet op til at indrette et nyt medicinsk daghospital, som vil tilbyde ambulant medicinsk sygehusbehandling særligt målrettet ældre borgere. Derudover er der forslag om at indrette et medicinsk fællesambulatorium, hvor forskellige specialer på skift skal være til stede.

Forslaget indebærer også en høreklinik på sygehuset, hvor borgerne kan få foretaget høreundersøgelser. 

Derudover lægges der op til, at fertilitetsbehandling for hele regionen flyttes til Nyborg Sygehus. Fertilitetsbehandlingen har i dag til huse på Odense Universitetshospital (OUH).

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) er glad for, at den sidste brik i indretningen af de fynske sundhedstilbud nu er på vej til at falde på plads:

- For cirka et år siden vedtog vi profilen for Svendborg Sygehus, og det glæder mig, at vi nu har et rigtig godt oplæg til, hvad sygehuset i Nyborg fremover skal indeholde. Vi ønsker, at Nyborg Sygehus skal være et velfungerende og robust sygehus, hvor der både er sundhedstilbud til borgerne i lokalområdet og aktiviteter, der betjener patienter fra et større område. På den måde får sygehuset en selvstændig profil med nogle markante fyrtårne som fertilitetsbehandling og scanninger for knogleskørhed.

Tæt samarbejde mellem sygehus og kommune

Tanken er også, at Nyborg Sygehus fremover skal indgå i et tæt samarbejde med Nyborg Kommune om at styrke de nære sundhedstilbud.

Regionen er i løbende dialog med kommunen om det nye sundhedshus i Nyborg, som efter planen skal åbne i 2024, og planen er, at sygehus og sundhedshus skal supplere og understøtte hinanden.

Den videre proces

Forslaget til den fremtidige profil for Nyborg Sygehus vil sammen med et forslag til videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området blive endeligt behandlet på regionsrådsmødet 18. december 2023.

Inden da vil profilen komme i høring blandt medarbejderne på OUH. Det sker i oktober 2023.

Region Syddanmark og Nyborg Kommune holder et fælles borgermøde i Nyborg 25. oktober, hvor der vil blive orienteret om planerne for sygehuset og det nye sundhedshus. 

Hvis oplægget til den fremtidige profil godkendes af regionsrådet i december, forventes det, at fertilitetsklinikken og høreklinikken flytter ind på Nyborg Sygehus i løbet af 2026, hvor de nødvendige ombygninger på sygehuset er færdige.

De funktioner, der kan sættes i gang uden ombygning, vil gradvist blive taget i brug.

Fakta om de nye funktioner på Nyborg SygehusOversigt

    Oversigt