S: Styrket indsats ved brolukninger

Når Storebæltsbroen lukker næste gang bør ventende bilister få forplejning med blandt andet kaffe, the og sandwich. Det mener socialdemokraterne i Nyborg, der også vil indrette toiletter og yde asisstance til syge og fødende.

Socialdemokraterne vil bede det nye sammenlægningsudvalg i Nyborg Kommune rette henvendelse til Vejdirektoratet for at få styrket beredsekabet næste gang broen lukker.

Partiet ønsker med en styrket indsats fra både politi, beredskab, Falck, Vejdirektoratet og Storebæltsforbindelsen at undgå kødannelser og styrke forplejningen og hjælpen til de strandede bilister.

Bedre skiltning

Udover bedre skiltning foreslår socialdemokraterne, at et enkelt vejspor skal holdes fri til udrykning og anden transport.

Når broen har været lukket i mere end tre timer skal beredskabet rykke ud med forplejning i form af mad og drikke, toiletter og assistance ved sygdom og fødsler. Storebæltsforbindelsen skal betale alle udgifterne, mener socialdemokraterne.

Sammenlægningsudvalget i Nyborg skal nu drøfte om forslaget skal sendes videre til Vejdirektoratet.