Sænk farten på motorvejen: Nyt forsøg på at stoppe larmen i Nyborg

Venstre med borgmester Kenneth Muhs i spidsen lægger nu 5,5 millioner kroner oveni den støjpulje, der skal bringe motorvejslarmen ned igennem Nyborg. Samtidig vil man have transportministeren til forhandlingsbordet.

Venstre, der har absolut flertal i Nyborg Byråd, lægger nu 5,5 millioner kroner oveni den støjpulje, der skal få motorvejslarmen igennem Nyborg ned.

Tidligere på året afsatte Folketingets partier 11 millioner kroner, der var øremærket til at afdæmpe motorvejsstøjen igennem Nyborg - en støj, der i takt med stigningen i trafikken over Storebæltsbroen, er taget kraftigt til.

Nu lægger Venstre med borgmester Kenneth Muhs altså 50 procent oveni.

Kenneth Muhs er glad for, at Sund og Bælt for nylig har lagt støjdæmpende asfalt på vejstykket fra Vestbroen til afkørslen til Nyborg Øst.

Men det hjælper ikke så meget på støjen forbi boligområder som Strandparken, rækkehusvængerne på den sydlige del af motorvejen og Skovparken.

- Nu beder vi transportministeren gå i dialog, så vi kan få lavet en samlet løsning, siger Kenneth Muhs.

Forsøgsstrækning med nedsat hastighed

Kenneth Muhs skrev tidligere på måneden til transportminister Benny Engelbrecht og ønsker at kombinere den økonomiske indsats med forhandlinger, der skal bane vejen for yderligere bevillinger til støjdæmpende asfalt og nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 110 til 90 kilometer i timen for personbiler.

- Jeg vil gerne mine breve af 7. januar og 9. marts 2021 i erindring. Jeg opfordrede ministeren til at lade strækningen igennem Nyborg by være forsøgsstrækning med nedsat hastighed, ligesom jeg opfordrede til, at strækningen gennem Nyborg by igen ville få en ny støjreducerende belægning, skrev Kenneth Muhs i den anledning.

Hvis både hastighedsnedsættelsen og en ny støjreducerende belægning bliver gennemført, vil det samlet have en støjdæmpende effekt på seks til otte decibel.

Niels Jørgen Hoffmann, der er med i Foreningen mod Motorvejsstøj i Nyborg, glæder sig over udmeldingen.

- Nyborg er det eneste sted i landet, hvor man har en motorvej igennem byen. Vi skal ikke have at folk bliver syge af støjen, så jeg mener ikke, det kan gå stærkt nok med at finde en løsning, siger han.