I det fynske folks tjeneste

Slut med parkering: Fortiden under Torvet skal graves op

Mandag begyndte anden fase af de arkæologiske undersøgelser på Torvet i Nyborg. Dermed er det slut med parkering på Torvet.

Undersøgelserne skal gennemføres inden Torvet kan omdannes i stil med den oprindelige turneringsplads, som Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet. Foto: Nyborg Slot

I denne uge bliver den nuværende belægning på Torvet i Nyborg gravet op, og fra mandag i næste uge rykker arkæologerne ind.

Undersøgelserne skal gennemføres inden Torvet kan omdannes i stil med den oprindelige turneringsplads, som Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet.

I forsommeren har arkæologerne gjort mange interessante fund under Torvet. Det er blandt andet dele af den oprindelige granitbelægning og kældre og kakler fra de adelsgårde, der tidligere lå på Torvet. Et stinkende lokum fra fortiden dukkede også op under udgravningerne.

Læs også Adelig ruin med stinkende lokum dukket op

Skal gøre os klogere på fortiden

De arkæologiske undersøgelser skal gøre os klogere på Nyborgs historie, og resultaterne vil også indgå i det nye torveprojekt.

- Det er blandt andet planen, at de fundne gamle brosten skal genbruges i Torvet nye belægning, fortæller Nyborg Kommune på deres hjemmeside.

De arkæologiske udgravninger skal sikre, at det ikke dukker uforudsete fund eller fortidsminder op, der kan forsinke projektet.

Tidsplan for arkæologi og anlægsarbejde

  • Maj - juni og august - september 2019: Arkæologiske udgravninger, deponering af sten samt bortskaffelse af materiale og inventar.
  • Torvet lukkes for parkering fra mandag 12. august. Kørsel på Torvet tillades fortsat i dets sydlige ende, i Slotsgade og på broen over Møllegraven.

  • Medio maj til september 2019: Prækvalifikation, udbud og kontrahering af entreprisearbejder.
  • Oktober 2019 - oktober 2020: Mobilisering og udførelse.
  • Anlægsetape 1: Oktober 2019 – august 2020: Hovedparten af Torvet.
  • Anlægsetape 2: August 2020 – oktober 2020: Slotsgades del af Torvet samt vejen mod syd langs facaderne.
  • November 2020: Mangelafhjælpning og ibrugtagning.

Kilde: Nyborg Kommune