I det fynske folks tjeneste

Støjvold skal uden om gravhøj

Beboerne langs den fynske motorvej ved Teglgårdsskoven i Nyborg får ikke en støjvold, der kan reducere støjen fra motorvejen. Naturklagenævnet har givet Kulturarvstyrelsen medhold i, at der ikke må bygges i nærheden af fortidsminder.

Det er denne bronzealdergrav der nu forhindrer opførelsen af en støjvold langs den fynske motorvej i Nyborg

Det er en bronzealdergravhøj der nu sætter en stopper for beboernes ønske om en mere fredelig hverdag. Højen er 1,5 meter høj og 15 meter i diameter, men reglerne siger, at der ikke må bygges inden for 100 meter i nærheden af fortidsminder.

Dermed får Nyborg Kommune ikke lov at give dispensation til opførelse af en støjvold langs motorvejen.

- Vi er meget glade for, at det nu er slået fast fra højeste ekspertise, at Kulturarvsstyrelsens fortolkning af loven er korrekt. Det er vigtigt, at kommunerne tager deres ansvar for at passe på forhistorien alvorligt. Der bør kun i meget særlige tilfælde dispenseres fra beskyttelseslinjen omkring fortidsminderne, siger kontorchef Henrik Jarl Hansen fra Kulturarvstyrelsen.

Beboerne i området er derimod ikke begejstrede for afgørelsen.

- Denne afgørelse er udtryk at man i dag tager mere hensyn til de døde end de levende, siger Niels-Jørgen Hoffmann, der er formand for grundejerforeningen skovparken.

Han betvivler i øvrigt at der overhovedet er nogle fortidsminder tilbage i gravhøjen, da kort fra 1950?erne viser at graven blev flyttet til et andet sted.