I det fynske folks tjeneste

Stop for flyvende smugleri: Fængsel skal sikres mod droner

Droner er flere gange set ved Nyborg Fængsel, og i mindst et tilfælde blev dronen brugt til at smugle ulovlige ting ind i fængslet. Nu skal fængslet sikres.

Foto: Ole Holbech

Natten til den 23. november sidste år fløj en drone ind over muren til Nyborg Fængsel med ulovlige effekter til en af de indsatte.

Den indsatte befandt sig i sin celle på fjerde etage i fængslet. Dronen medbragte en pakke med to mobiltelefoner, en savklinge og diverse skruer. I alt var der hængt et kilo udstyr på dronen.

Læs også Nyborg: Drone afleverer mobiler og savklinge over fængselsmuren

Men fængselsbetjente opdagede dronen, og det indsmuglede gods blev beslaglagt. Dronen nåede dog at flyve væk, og droneføreren blev heller ikke fundet.

Spørgsmål til ministeren

Det er ikke første gang, der er brugt droner ved Nyborg Fængsel. Både før november 2017 og senerefterfølgende er der set droner ved fængslet.

Sagen fik Enhedslistens Rune Lund til at stille spørgsmål til Justistminister Søren Pape Poulsen om, hvilke foranstaltninger kriminalforsorgen og politiet har truffet for at forhindre, at droner bruges til indsmugling af narko, mobiltelefoner og andet i danske fængsler.

Af svaret fremgik det, at sikkerheden ved fængslerne - efter sagen fra Nyborg Fængsel - skulle tjekkes:

"Direktoratet for Kriminalforsorgen har taget initiativ til, at der lokalt foretages en gennemgang af de bygningsmæssige forhold afhængig af den enkelte institutions sikkerhedsmæssige klassificering med henblik på at imødegå indsmugling af ulovlige effekter ved brug af droner. Herudover vil der fra centralt hold blive taget initiativ til udarbejdelse af en handleplan med mulige tiltag på kort og på lang sigt."

Læs også Fængsler skal sikres mod droner

Aftale skal sikre fængsler

Men først nu i forbindelse med en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen, som regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti står bag, bliver der nu sat gang i sikringen.

Ifølge aftalen skal Kriminalforsorgen indkøbe udstyr, der kan spore droner. I første omgang skal Nyborg Fængsel sammen med Enner Mark Fængsel, Storstrøm Fængsel og Herstedvester Fængsel udstyres med sikringesanlæg mod droner.

Hvis det viser sig at virke efter hensigten, skal det udbredes til flere fængsler og arrester.

Fakta om dronesikring af fængsler og arrester

De senere års teknologiske udvikling med for eksempel privatejede droner og meget små mobiltelefoner har udfordret den fysiske sikkerhed i kriminalforsorgen.

Derfor skal ny sikkerhedsteknologi anvendes til at øge den fysiske sikkerhed i fængsler og arrester, så mulighederne for indsmugling af ulovlige genstande som mobiltelefoner, våben, narkotika med videre svækkes. En høj grad af fysisk sikkerhed vil også have en positiv betydning for de ansattes sikkerhed.

Der lægges derfor med aftalen op til en styrket indsats mod droner.

Der gennemføres en styrket indsats mod droner for at minimere risikoen for indsmugling af ulovlige effekter. Indsatsen mod droner gennemføres faseopdelt, da det er et område i rivende teknologisk udvikling.

Kriminalforsorgen vil indkøbe dronedetekteringsanlæg, som i første omgang vil blive installeret på de store lukkede fængsler, det vil sige Enner Mark Fængsel, Nyborg Fængsel, Storstrøm Fængsel og Herstedvester Fængsel.

Hvis implementeringen af dronedetekteringsanlæg i disse fængsler afsluttes med et godt resultat, vil tilsvarende udstyr kunne udbredes til andre relevante institutioner.

Kilde: Aftaleteksten