I det fynske folks tjeneste

Storebæltsbroen lugter sig frem til svovlsyndere

En kunstig næse monteret på Storebæltsbroen fanger skibe, som udleder for meget svovl. Den kunstige næse blev sat i drift i 2015 og fortsætter indtil videre også i 2017.

Skibe, som sejler gennem Storebælt, bliver overvåget af en svolv-sniffer ved Storebæltsbroen. Snifferen har siddet på broen siden 2015. Sniffer-ordningen stod  til at udløbe i januar, men kommer nu til at fortsætte, oplyser Miljøstyrelsen.

Skibenes udledning af svovl bliver overvåget, fordi svovl er skadelig for miljøet og for menneskers sundhed. Derfor er der regler om, at skibenes brændstof max. indeholder 0,1 procent svovl.

Overvågningen er også med til at sikre lige konkurrencevilkår i skibsfarten, så der ikke sejles med billigt brændstof med for meget svovl.

Indholdet af svovl i luften halveret

Siden 2015, hvor de svovlkravene blev indført i Nordsøen og Østersøen, er indholdet af svovl i luften over Danmark mere end halveret.

- Kontrollen med skibenes brændstof har indtil videre ført til, at Miljøstyrelsen har politianmeldt 13 rederier for brud på svovlreglerne. Snifferovervågningen giver et langt mere detaljeret billede af, i hvor høj grad skibene overholder svovlreglerne i danske farvande, end hvis man alene havde olieprøver, skriver Miljøstyrelsen.

Snifferovervågningen fra Storebæltsbroen forventes forlænget inden for den nuværende kontrakt og Miljøstyrelsen sender i løbet af foråret 2017 den mobile del af snifferovervågningen i EU-udbud.

Svovludledning fra skibsfart

 
  • Snifferen på Storebæltsbroen har siden sommeren 2015 overvåget skibes svovludledning. En sniffer er også installeret på et lille fly, der kontrollerer skibe, der sejler ad de store skibsruter gennem de danske farvande. I den periode er over 10.000 skibe blevet observeret.
  • Når en sniffer opfanger, at et skib udleder for meget svovl, får Miljøstyrelsen besked om det og kan – hvis skibet er på vej til en dansk havn – bede Søfartsstyrelsen gå om bord og tage en olieprøve fra skibets brændstof. Olieprøven kan bevise, om svovlindholdet er forhøjet. Hvis skibet er på vej til en udenlandsk havn, sender Miljøstyrelsen et varsel til rette myndighed om, at der kan være grund til at holde øje med skibet.
  • Siden 1. januar 2015 har skibe, som sejler i Nordsøen, Østersøen eller i farvandene omkring Nordamerika, skullet bruge brændstof, som max. indeholder 0,1 procent svovl – med mindre skibet anvender ren teknologi, som fx en ’scrubber’ eller flydende naturgas (LNG). Det er et reduktionskrav på 90 procent i forhold til de tidligere regler.
  • Svovlindholdet i luften over Danmark er sidenhen faldet markant (mere end 50 procent), og det tyder på, at langt de fleste skibe, som sejler i danske farvande, overholder reglerne, og at håndhævelsen virker.
  • Miljøstyrelsen slår ned på lovbrydere og har, siden de skærpede regler trådte i kraft, politianmeldt 13 skibe på baggrund af udtagne olieprøver, der har vist for højt indhold af svovl.
  • I oktober 2016 vedtog medlemslandene i FN’s søfartsorganisation IMO, at også verdens øvrige farvande skal omfattes af skærpede svovlkrav. IMO besluttede, at skibes brændstof fra 2020 højst må indeholde 0,5 procent svovl mod 3,5 procent i dag, med mindre skibet anvender ren teknologi.
  • I denne uge følger IMO op på beslutningen fra oktober på et møde i London, hvor bl.a. implementering og håndhævelse af de nye krav bliver drøftet i en teknisk arbejdsgruppe som forberedelse til det næste møde i IMOs Miljøkomité til juli.
Kilde: Miljøstyrelsen