Stridende parter i sag om historisk dæmning tager på tur

Den årelange strid om Kullerup Sluse ved Nyborg ser ud til at tage et skridt mod en løsning til glæde for ørrederne og historien.

Den nærmest uløselig og årelange strid mellem Nyborg slot og de lokale sportsfiskere om Kullerup Sluse er nu sendt på ekskursion.

Striden handler om, at Kullerup Sluse, som retteligt er en dæmning, sikrer vand i området omkring Nyborg Slot. Men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund og Nyborg Sportsfiskerforening kan havørredernes yngel - kaldet smolt - ikke finde vej og ender som føde for gedder i voldgravene ved netop Nyborg Slot.

Hvad der skal ske, ligger på bordet hos kommunens Miljø- og teknikudvalg, og her er der nu taget beslutning om at tage ud til åstedet for at kigge nærmere på, hvad der skiller vandene.

Således vil en delegation af repræsentanter fra Danmarks Sportsfiskerforbund på den ene side og Erland Porsmose, direktør for Østfyns Museer, på den anden side samt folk fra Teknik- og Miljøudvalget den 18. december tage på tur til Kullerup Sluse for at se nærmere på stridens kerne.

Ørrederne bliver ædt

Frank Hansen, formand for Nyborg Sportsfiskerforening, har tidligere sagt, at Kullerup Sluse er "et ekstremt stort problem". 

- Vindinge Å er Fyns næststørste å, og spærringen ved Kullerup Sluse ligger så tæt ved udløbet, at det kun er en lille del af åen, der er produktiv, sagde Frank Hansen for nylig og slog fast:

-  Problemet er, at de (ørrederne, red.) bliver ædt. Der er mange store gedder i voldgraven, og de æder de små ørreder.

Sportsfiskerne vil derfor have dæmningen skiftet ud med et pumpeanlæg, som så skal pumpe vand op i kanalen og ind til voldgravene ved Nyborg Slot.

Men det er vil fjerne Nyborg og Nyborg Slots DNA, mener direktør Erland Porsmose, Østfyns Museer:

- Det vil være et overgreb på vores kulturarv, og det, der definerer byens DNA.

Ud af i alt fem løsningsforslag, ser det ud til at favoritterne til en mindelig løsning hos både sportsfiskere og museumsfolk er enten en såkaldt portløsning eller en løsning med et gitter.

Danmarks Sportsfiskerforbund anser således gitterløsningen som en kompromisløsning, som forbundet kan støtte, blandt andet fordi der er betydelige økonomiske fordele (i form af omsætning i lystfiskeriet red.) ved at skabe gode forhold for havørrederne.

Østfyns Museer ser en væsentlig fordel ved portløsningen. Udover det kulturhistoriske, at man kan lukke for tilførslen af vand til Nyborg by, kan en portløsning bidrage til klimasikring af byen.